Hlavní Zánět hrtanu

Gona zaměření v plicích - co to je?

V každodenním životě se každý člověk opakovaně setkává s původcem tuberkulózy. Obvykle si toho ani nevšimne. Tuto skutečnost potvrzují „náhodné“ nálezy během roční plánované fluorografie. Mluvíme o krbech Ghosn. Absolutně nikdo není imunní vůči jejich vzhledu, ale nelze ignorovat ani patologii. Skutečně představují nebezpečí pro lidský život??

stručný popis

Vypuknutí Gony je důsledkem primární infekce lidského těla tuberkulózními mikrobakteriemi. Navenek se podobá oválnému útvaru, jehož velikost sotva přesahuje 2 cm. Strukturu představuje pojivová tkáň, více usazenin vápníku a kolagenová vlákna. Doba trvání takové patologie je asi 3 roky..

Vývoj patologického procesu

Gona zaměření v plicích - co to je? Abychom pochopili podstatu patologie, je nutné podrobně zvážit mechanismus jejího vzniku..

Mikrobakterie tuberkulóza, která se dostává do plicní tkáně, způsobuje lokální zánět. Poměrně rychlým tempem se léze začíná šířit do epitelu dýchacích cest. Výsledkem všech procesů je nekróza tkání. Jinak se tomu říká „kaseózní nekróza“. Pokud se k tomu připojí sekundární infekce, dojde k pneumonii.

Výsledkem penetrace mikrobakterie tuberkulózy do těla je aktivace imunitního systému. Začne aktivně bojovat proti zánětu a omezuje jej ze zdravých tkání na lymfocyty. Následně se z těchto oblastí tvoří granulomy, v jejichž středu se nachází místo kaseózní nekrózy. Pokud onemocnění není diagnostikováno v této fázi, tuberkulózní tuberkulózy se začnou spojovat a šířit do lymfatických uzlin plic. Tak se vytváří primární komplex tuberkulózy. Vždy zahrnuje oblast kazeózní nekrózy a oblast aktivního zánětu kolem.

Jeho další vývoj je možný třemi způsoby:

 • přechod na aktivní formu tuberkulózy;
 • úplná resorpce;
 • kalcifikace s nástupem Ghosnova zaměření.

Hojení specifických granulomů může být způsobeno jejich resorpcí, stejně jako procesy buněčné proliferace z různých prvků. Uvedené manipulace jsou vyjádřeny v několika procesech. Jedná se o zjizvení a zapouzdření (tvorba perzistentní membrány) a kalcifikace na pozadí aktivní depozice vápníku..

Patologické zaostření se nejčastěji vyskytuje v důsledku vláknité transformace. Granulom roste s pojivovou tkání a následně se vytvoří jizva. Zároveň zánět postupně zmizí..

Klinický obraz

Proces konečného hojení komplexu primární tuberkulózy se vyznačuje dlouhou dobou trvání. To platí také pro krb Ghosn. Léčba a včasná diagnostika nemají na tento problém náležitý dopad..

Patologický proces se zřídka projevuje specifickými příznaky. V procesu svého vzniku však může člověk pociťovat následující poruchy:

 • slabost;
 • mírné zvýšení teploty;
 • suchý kašel.

Uvedená porušení zásad zřídka slouží k návštěvě lékaře. Nejčastěji ignorováno.

Vlastnosti patologie u dětí

Ghosnovo zaměření se může vyvinout jak v těle dítěte, tak u dospělého. U mladých pacientů je však jeho klinický obraz výraznější. Je to způsobeno nedokonalostí imunitního systému, který je stále špatně vyvinut. Komplexy primární tuberkulózy se téměř okamžitě mění v aktivní proces.

Diagnostické metody

Patologický proces je obtížné diagnostikovat. Nelze jej zjistit rutinním fyzickým vyšetřením nebo laboratorními metodami. Jedinou možností k diagnostice onemocnění je provedení rentgenového vyšetření. Dnes je k dispozici prostřednictvím MRI a CT.

Na rentgenogramu vypadá Ghosnovo zaostření jako potemnělá formace s ostrými obrysy. Dolní a střední zóny varhan jsou považovány za oblíbené místo lokalizace. Současně se zřídka mění plicní vzor, ​​kořen se prakticky neroztahuje.

V různých fázích kalcifikace se struktura zaměření může změnit. Někdy je homogenní, ale většinou nehomogenní.

Zdravotní důsledky

Je ohniště Ghosn nebezpečné? Ve výjimečných případech jsou zjištěny komplikace po zjištění patologického procesu. Obvykle jsou diktovány několika formacemi a jejich zvětšenou velikostí. Mezi nejčastější komplikace patří:

 • fibróza / cirhóza plic;
 • relaps infekce tuberkulózy;
 • vytěsnění mediastinálních orgánů.

Všechny tyto stavy způsobují při absenci řádné léčby narušení plného fungování plic. Výskyt respiračního selhání je považován za důsledek probíhajících procesů..

Vlastnosti terapie

Specifická léčba léze Ghosn v plicích není nutná. Po potvrzení diagnózy může lékař dát řadu doporučení. Nejčastěji se jedná o:

 • úplné ukončení kouření;
 • změna práce, pokud je spojena s interakcí s chemickými a toxickými látkami;
 • dechová cvičení;
 • každodenní procházky na čerstvém vzduchu;
 • plavání v bazénu.

Po zjištění tohoto patologického procesu se pacientům doporučuje pravidelně podstupovat komplexní vyšetření včetně rentgenového záření. Tento přístup umožňuje posoudit dynamiku postupu a v případě potřeby upravit opatření lékaře a pacienta. Doporučuje se absolvovat vyšetření u jednoho odborníka.

Pojďme to shrnout

Mnoho lidí se bojí takové nemoci, jako je tuberkulóza. Má infekční povahu. Po infekci vždy následuje dlouhá inkubační doba. Pacient si možná ani neuvědomuje vznikající zdravotní problém, dokud neprojde rutinním vyšetřením těla. Jedná se především o fluorografii. Někteří dokonce tuto studii ignorují s odvoláním na její nízkou účinnost. Ve skutečnosti to tak není.

Po proniknutí do těla se patogenní infekce začne aktivně šířit do plic a současně "zabíjet" imunitní systém. Vzniká tedy primární zaměření patologie, jejíž tvorba doprovází rozsáhlé poškození lymfatického systému. Brzy se však uzdraví a napne sám. V tomto okamžiku někdy zůstává jizva, která se navenek podobá nejběžnější jizvě. Toto je krb Gona. Takto logicky dochází k první fázi plicní tuberkulózy.

Co to znamená, pokud je v plicích detekováno gonové zaostření?

V každodenním životě se člověk opakovaně setkává s původcem plicní tuberkulózy, aniž by si toho vůbec všiml. Potvrzují to „náhodné“ nálezy během každoroční plánované fluorografie, které představují ohniska Ghosna. O tom, jak jsou formovány a zda představují nebezpečí pro tělo, se budeme zabývat v tomto článku.

Jak se formuje zaměření Ghosn?

Zaměření Gona v plicích je výsledkem primární infekce člověka Mycobacterium tuberculosis. Doba jeho vzniku je v průměru až 3 roky. Ghosn ohnisko je oválný útvar, někdy s nepravidelnými zářivými konturami. Jeho strukturu představuje pojivová tkáň, kolagenová vlákna, usazeniny vápníku. Velikosti mohou být až 2 cm.

Mycobacterium tuberculosis (MBT), pronikající do plicní tkáně, způsobuje místní zánět tkáně. Kvůli škodlivému účinku mikroorganismu na epitel dýchacích cest se velikost postižených oblastí zvětšuje. Výsledkem těchto procesů je nekróza tkáně - kazeózní nekróza. Když je k němu připojena sekundární infekce, vyvine se zápal plic.

Důsledkem tak agresivního působení MBT na plicní tkáň je aktivace imunitního systému a reakce těla. Vyjadřuje se vymezením poškození okolních struktur určitými buňkami, které bojují proti zánětu - lymfocyty. V budoucnu se z těchto oblastí vytvoří specifické granulomy, v jejichž středu se nachází místo kaseózní nekrózy.

Pokud v této fázi není choroba detekována, pak se tuberkulózní tuberkulózy spojí navzájem, jsou ovlivněny lymfatické uzliny kořene plic. Zánět se může rozšířit do blízké pleury.

Takto vzniká primární komplex tuberkulózy, který zahrnuje:

 • oblast případové nekrózy,
 • zóna aktivního zánětu kolem něj (perifokální zánět),
 • zvětšení nitrohrudních lymfatických uzlin.

Další vývoj komplexu může probíhat třemi způsoby:

 • přechod na aktivní tuberkulózu,
 • úplná resorpce,
 • kalcifikace s vytvořením Ghosnova ohniska.

Hojení specifických granulomů je spojeno s jejich resorpcí a procesy buněčné proliferace z různých tkání. To je vyjádřeno v několika procesech:

 • jizvení,
 • zesílení ohniska v důsledku klíčení kolagenových vláken,
 • tvorba skořápky - zapouzdření,
 • depozice a kalcifikace vápníku.

Nejběžnějším způsobem formování Ghosnova ohniska v plicích je vláknitá transformace. Podstatou tohoto mechanismu je klíčení granulomu pojivovou tkání a následná tvorba jizev. Perifokální zánět postupně odezní.

Transformace probíhá od okrajů kapsle ke středu a fragmentuje tuberkulózní tuberkulózy. V takových případech se nalézají střední formy MBT, které hrají důležitou roli při opakované infekci. Po úplné kalcifikaci ložisek se patogen neuvolňuje.

Klinický obraz, diagnóza a důsledky

Proces hojení primárního tuberkulózního komplexu s vytvořením Ghosnova ohniska se vyznačuje dlouhou dobou trvání. V zásadě to není ovlivněno včasnou diagnostikou a adekvátní chemoterapií.

Zaměření Gony v plicích se málokdy projevuje klinicky. Během svého vzniku může člověk zažít:

 • mírná slabost,
 • mírné zvýšení tělesné teploty na krátkou dobu,
 • periodický suchý kašel.

Výraznější příznaky jsou pozorovány u dětí. To je způsobeno nedokonalostí imunitní odpovědi, která se projevuje výskytem primárních tuberkulózových komplexů a jejich současným přechodem do aktivního procesu a zaměřením Gony. Proto jsou tyto formace nejčastěji diagnostikovány včas u mladých pacientů..

Vypuknutí Gony nelze identifikovat během obecných vyšetření a laboratorních testů. Jediné metody k diagnostice jsou radiologické.

Tyto zahrnují:

 • prostý rentgen hrudníku ve dvou projekcích: přímý a boční,
 • počítačová tomografie (CT),
 • zobrazování magnetickou rezonancí (MRI).

V rentgenových studiích je zaměřením Gona ztmavnutí oválného (méně často kulatého) tvaru s ostrými obrysy až do velikosti 5 mm. Formace mohou být jednoduché a vícečetné. Jejich oblíbenou lokalizací jsou dolní a střední části plic. Obrysy léze mohou být někdy nerovnoměrné. Plicní vzorec se nemění, kořen se neroztahuje.

V různých fázích zkamenění (kalcifikace) změn Ghosnova ohniska může být jeho struktura:

 • homogenní (homogenní),
 • nehomogenní: má zrnitou nebo lobulární strukturu, nerovnoměrné hranice.

Identifikace zaměření Ghosna na rentgenové snímky není obtížné. Kvůli absenci klinických projevů je však často detekována náhodou.

Pomocí CT nebo MRI můžete získat více informativní obraz.

Na základě těchto studií lze detekovat reziduální účinky perifokálního zánětu, kazuitických hmot a změn v lymfatických uzlinách. Taková vyšetření jsou předepsána, pokud existuje podezření na relaps tuberkulózy v případě zcela neformovaného zaměření Gona.

Komplikace po zjištění této patologie jsou velmi vzácné. S velkým počtem ohnisek Ghosn, jejich velkou velikostí (například po diseminované tuberkulóze), je možné vyvinout:

 • fibróza a cirhóza plic,
 • recidiva tuberkulózové infekce,
 • posun mediastinálních orgánů.

Takové podmínky vedou k narušení normálního fungování plic, které je doprovázeno rozvojem respiračního selhání..

Zjištěná patologie nevyžaduje žádnou specifickou terapii. Lékař může dát obecná doporučení:

 • přestat kouřit,
 • se škodlivými výrobními faktory ovlivňujícími stav plic, přechod na jinou práci,
 • procházky pod širým nebem,
 • dechová cvičení,
 • plavání v bazénu.

Lidem se zjištěným Ghosnovým zaměřením v plicích se každoročně podrobují rentgenovým vyšetřením k posouzení dynamiky procesu. Je vhodné podstoupit tato vyšetření na stejném místě u stejného lékaře. Gonovo zaměření není věta a není známkou rozvoje tuberkulózy. Svědčí pouze o infekci poražené tělem..

Na co se zaměřuje Ghosn a jaké jsou důsledky pro tělo

Každý den se každý setkává s původci tuberkulózy. Důkazem je detekce během každoroční plánované fluorografie, na kterou se zaměřuje Gona v plicích. Komplikace po odhalené patologii se vyskytují extrémně zřídka, ale pouze s včasnou detekcí zaostření.

Co je Ghosn Hearth

Ohnisko Gona je ohnisko počáteční léze plic s tuberkulózou. V první fázi představuje malé ohnisko granulomatózního akutního zánětlivého procesu, který lze pozorovat po absolvované fluorografii.

Léze je obvykle napnutá a zanechává za sebou jizvu pojivové tkáně. Následně v něm mohou být uloženy vápenaté soli. Ve vzácnějších případech může fokus postupovat a vyvinout se ve skutečnou tuberkulózu. Je to možné u pacientů se sníženou imunitou..

Jak je formace

Vypuknutí Gona je výsledkem počáteční infekce osoby Mycobacterium tuberculosis. Doba vývoje je přibližně 3 roky. Jedná se o novotvar oválného tvaru, který má někdy přerušované světelné obrysy. Struktura je vyjádřena vlákny extracelulární látky, pojivové tkáně a vrstvami vápníku. Maximální velikost může být až 2 cm.

Po penetraci do tkáně plic dochází k místnímu hnisání tkáně. Postižené části se kvůli škodlivému účinku začínají zvětšovat. Výsledkem je nekróza tkáně. V případě přidání sekundární infekce začíná postupovat zápal plic.

Po agresivním účinku Mycobacterium tuberculosis začíná vývoj imunity a reakce těla. Některé buňky začnou pracovat, což eliminuje akutní zánětlivý proces. Postupem času se začínají rozvíjet granulomy, v jejichž středu jsou již mrtvé buňky..

Tak se vytvoří počáteční komplex tuberkulózy, který zahrnuje:

 • zóna případného vadnutí;
 • oblast progresivního akutního zánětlivého procesu kolem mrtvých buněk;
 • otok nitrohrudních lymfatických uzlin.

V budoucnu může postup takového komplexu jít různými způsoby:

 • léčba v progresivním stadiu tuberkulózy;
 • absolutní zmizení;
 • vznik zaměření Ghosn.

Hojení granulomů je spojeno s jejich vymizením a procesy množení buněk z různých tkání. To se může projevit v různých procesech:

 • zesílení sinusu v důsledku růstu extracelulární hmoty vlákny;
 • jizvení;
 • vzhled pláště;
 • vrstvení vápníku.

Nejběžnějším způsobem tvorby lézí je vláknitá transformace. Závěrem je klíčení granulomů s pojivovou tkání. Akutní zánětlivý proces časem zmizí. Transformace je pozorována od okrajů ke středu. Objevují se tuberkulózní tuberkulózy. Zároveň jsou určeny mezilehlé formy kanceláře. To je důležité, když se infekce opakuje. Jakmile dojde k úplné kalcifikaci lézí, dráždivá látka již nebude detekována.

Klinický obraz a diagnóza

Nemoc se přenáší vzdušnými kapičkami a ničím jiným. Před zahájením léčby je důležité správně identifikovat příznaky a porozumět obecnému klinickému obrazu onemocnění.

S progresí formací se mohou objevit následující příznaky:

 • letargie, která se nejčastěji projevuje večer;
 • suchý kašel, který se neobjevuje tak často;
 • mírný skok tělesné teploty na krátkou dobu.

Důležité! Pokud si pacient všimne alespoň jednoho příznaku, je nutné urgentně konzultovat s lékařem.

Patologii nelze pozorovat při obvyklém vyšetření pacienta a laboratorních testech. Nepostradatelné metody, které určí onemocnění, jsou radiologické. Mezi tyto metody patří:

 • fluorografie;
 • Magnetická rezonance;
 • rentgen hrudníku;
 • CT vyšetření.

Při rentgenovém vyšetření vypadají dutiny, které se objevily v plicích, jako oválné tmavé kruhy s ostrou základnou. Rozměry dutin se pohybují do 5 mm. V tomto případě mohou být prohlubně nejen jednoduché, ale i vícenásobné.

Jak patologie postupuje, je narušen nejen tvar sinusu, ale také jeho struktura. Může být:

 • homogenní;
 • heterogenní - novotvar má nepravidelné kontury, zrnité nebo dokonce lobulární.

Pomocí dalších diagnostických metod můžete přesněji získat obraz o průběhu onemocnění. Tato diagnostická opatření zahrnují MRI a CT. Po provedení přijatých opatření bude odborník schopen identifikovat nejen zaměření, ale i další patologie. Oni mohou být:

 • kazeistické hmoty;
 • porušení struktury a integrity lymfatických uzlin;
 • perifokální zánětlivý proces.

Čím více činností bude provedeno, tím přesnější bude diagnóza. Vyhnete se tak některým komplikacím..

Je velmi jednoduché určit patologii pomocí rentgenového záření, protože taková formace se liší od jiných typů plicních dutin. Pokud však pacient nevykazuje žádné příznaky, je možné určit onemocnění pouze tehdy, jsou-li přijata preventivní opatření.

Vlastnosti patologie u dětí

Se zaměřením Gona jsou příznaky u dětí výraznější. To je určeno slabou imunitou v okamžiku, kdy je dítě infikováno nebezpečnou bakterií. Je velmi důležité správně a včas určit diagnózu dítěte, aby se zabránilo nenapravitelným následkům..

Zdravotní důsledky

Jak nebezpečná je patologie? Ve výjimečných případech dochází ke komplikacím po zjištěném onemocnění. Pokud je útvarů více a jejich velikost se zvětšuje, mohou nastat následující komplikace:

 1. Cirhóza / plicní fibróza. Takové následky jsou častější, pokud byl pacientovi dříve diagnostikována cirhóza nebo plicní fibróza..
 2. Opakovaný výskyt tuberkulózy. V tomto případě je ovlivněno velké množství tkání, což vyvolává exacerbace..
 3. Výtlak mediastinálních orgánů. Chcete-li se zotavit, budete muset vyléčit tuberkulózu a poté se vypořádat s léčbou sekundárního onemocnění.

Takové patologie způsobují narušení přirozeného fungování orgánu, což vede k progresi respiračního selhání..

Jak se léčí Gona léze?

Je důležité si hned uvědomit, že na záchranu nepřijde ani jeden recept tradiční medicíny, takže nemusíte okamžitě začít se samoléčbou metodami vaší babičky. Pacient bude jen ztrácet čas a případně vyvolávat komplikace.

Patologie nevyžaduje zvláštní léčbu. Lékař může pacientům poskytnout pouze obecná doporučení:

 1. Absolutní odmítnutí škodlivých dovedností, které zahrnují kouření, alkohol, drogy.
 2. Najděte si další příznivé zaměstnání, pokud osoba pracuje v organizaci, která je nebezpečná pro zdraví. Taková místa mají negativní vliv nejen na plicní dutinu, ale také na tělo jako celek..
 3. Věnovat čas sportovním aktivitám, zejména kurzům v bazénu nebo návštěvě sanatoria.
 4. Každodenní gymnastická cvičení pro dýchací systém.
 5. Každodenní procházky.

Pokud bylo zjištěno zaměření, pak tito pacienti budou muset každoročně provádět rentgenová vyšetření, aby zkontrolovali dynamiku procesu. Doporučuje se provádět podobné akce na jednom místě s jedním specialistou, který pacienta dříve vedl a je si vědom problému.

Stojí za připomenutí, že zaměření Ghosna není známkou progresivní tuberkulózy a není rozsudkem smrti. Mluví o infekci poražené tělem. Pokud se objeví patologie, je pacientovi předepsána makropreparace. S jeho pomocí můžete normalizovat práci plic. Pouze s včasným přístupem k lékaři lze nemoc diagnostikovat a vyléčit..

Co je to plicní tuberkulóza, příznaky, první příznaky

Plicní tuberkulóza je široce známá a hlavně rozšířená infekční nemoc. Tato patologie se kdysi nazývala spotřeba. Toto onemocnění je známé již dlouhou dobu a má velmi negativní průběh mýtů. Jedním z rozsudků je „nemoc ve vězení“. Údajně může být infikován velkým množstvím potenciálních nosičů. Ale toto je velmi zjednodušený názor..

Hlavním důvodem pro rozvoj tuberkulózy jsou mykobakterie, z nichž nejznámější je Kochův bacil. Mykobakterie jsou skutečně přenášeny vzdušnými kapičkami při komunikaci s infikovanou osobou. Přirozeně, s touto metodou šíření, jsou nejčastěji postiženy plíce. Jiné orgány jsou však také náchylné k tuberkulóze..

Údaje WHO bohužel naznačují široké rozšíření plicní tuberkulózy - téměř třetina světové populace je infikována. Konkrétně v Ruské federaci zemře ročně asi 25 tisíc lidí. Pro Ukrajinu obecně nastaly obtížné časy - situaci lze nazvat epidemií.

Plicní tuberkulóza - co to je

Tuberkulóza je infekční onemocnění, které se projevuje jako specifický zánět a je způsobeno Mycobacterium tuberculosis (Kochův bacil). V lékařských záznamech často najdete zkratku - „tbc“ nebo „lung tbc“ z latinského „tuberculosis“.

Pokud je tedy diagnóza onemocnění TBT, je dekódování jednoduché - plicní tuberkulóza.

Tuberkulóza je primárně plicní onemocnění. Ačkoli existují i ​​jiné formy, jsou typičtější pro děti a lidi s imunodeficiencí..

Gona zaměření v plicích - co to je

Faktem je, že lidské fagocyty nejsou schopny úplně strávit mykobakterie. Buňka spolkne Kochův bacil, ale nechá ho naživu. Kolem místa, kde je hůl zality v tkáni, dochází k zánětu, který má jasnou strukturu. Je to granulom, jehož každá vrstva se skládá z určitých buněk..

Takové zaměření se nazývá primární nebo Ghosnovo zaměření. Má je více než 90% dospělé populace.

S tímto krbem může člověk žít až do stáří a zemřít z úplně jiného důvodu. Současně jsou bakterie v inaktivovaném stavu a člověk není nebezpečný pro ostatní.

Důvody pro rozvoj tuberkulózy

Pokud nás naše imunita chrání před rozvojem aktivní tuberkulózy, není jasné, proč se u některých lidí toto onemocnění stále vyvíjí. Existuje několik důvodů:

 • První setkání s mykobakteriem. U nás se to obvykle vyskytuje i v dětství. Očkované děti zároveň neochorie a u těch, kteří nejsou očkováni, se může vyvinout jakákoli forma tuberkulózy..
 • Imunodeficience. Pokud má člověk výrazně sníženou imunitu, jeho tělo není chráněno před tuberkulózou. Z tohoto důvodu je běžná koinfekce HIV / tuberkulóza. Kromě toho je pozorováno snížení imunity ve stáří, kdy se zvyšuje také riziko onemocnění..
 • Pobyt ve vlhké temné místnosti. Na takových místech mohou Kochovy hůlky žít roky, pokud tam člověk zůstane dlouho (například vězeňská cela nebo protiletecký kryt), může si díky velké mikrobiální zátěži vytvořit otevřenou formu..
 • Špatná výživa. Abyste si udrželi imunitu, musíte jíst bílkovinná jídla. Každý, kdo to zanedbá, může mít jakékoli infekční onemocnění.
 • Masivní kontaminace. To je jeden z nejčastějších důvodů. Při neustálé přítomnosti vedle pacienta s otevřenou formou tuberkulózy dostává člověk takovou dávku mykobakterií, s nimiž se imunitní systém jednoduše nedokáže vyrovnat.

Je jasné, že nemusíte vědět všechno o tuberkulóze plic, ale je třeba si uvědomit, že pokud byla dřívější tuberkulóza považována za nemoc vězňů, může ji dostat každý. Vzhledem k velkému počtu lidí s aktivními formami je pravděpodobnost infekce poměrně vysoká.

Klasifikace

Existuje několik forem tuberkulózy. Nejprve se dělí na primární, které vznikne při prvním setkání s mykobakteriem, a sekundární, které vznikly na pozadí již existujícího Ghosnova zaměření.

Lékařská klinická klasifikace je založena na lokalizaci zánětlivého zaměření. Podle tohoto principu se rozlišují tyto formy:

 • Plicní. Plicní tuberkulóza se vyskytuje nejčastěji. V tomto případě může být samotné ohnisko v tkáni plic, v průduškách, průdušnici, pohrudnici;
 • Mimopulmonální. V tomto případě je mykobakterie přenášena krevním oběhem do různých orgánů. Může se jednat o tuberkulózu gastrointestinálního traktu, ledvin, jater, mozkových membrán, páteře, kostí atd..

Extrapulmonální forma se vyskytuje výlučně u dětí při prvním setkání s mykobakteriem nebo u osob s těžkou imunodeficiencí.

U plicní tuberkulózy existuje klasifikace podle prevalence, kde se rozlišují akutní formy:

 • Miliary plicní tuberkulóza - ohnisko několika milimetrů (až 3);
 • Ohnisková vzdálenost - zánět je více než 3 mm až méně než 1 cm;
 • Infiltrativní - zánět je více než 1 cm a nemá žádnou demarkační čáru;
 • Cavernózní - tvorba dutiny v plicích;
 • Šíření - mnoho miliónů ohnisek;
 • Caseous pneumonia - ohnisko nekrózy a rozpadu plicní tkáně, může zabírat segment, lalok nebo celou plíci.

Existují chronické formy, které naznačují velmi dlouhý průběh zánětlivého onemocnění. Rozlišují se tyto chronické plicní formy:

 • Fibrous-cavernous - dutina s pojivovou tkání v místě bývalého zánětu;
 • Tuberculoma je nádorové ložisko, uvnitř kterého je kazeózní nekróza a venku je ohraničený zánět;
 • Cirhotická forma - vývoj více ložisek pojivové tkáně.

Příznaky plicní tuberkulózy

Klinické projevy tuberkulózy jsou velmi podobné jakémukoli infekčnímu plicnímu onemocnění. Proto se často musí odlišovat od pneumonie. Je však třeba mít na paměti, že u tuberkulózy se všechny příznaky rozvíjejí postupně, během několika měsíců. Během této doby zmizí další infekční nemoci..

Příznaky plicní tuberkulózy:

 • Zvýšení teploty. U tuberkulózy tělesná teplota mírně stoupá, častěji se pohybuje kolem 37,2 ° C. Taková čísla lze pozorovat po mnoho měsíců. Horečka a pokles teploty nejsou běžné.
 • Kašel. Druhým nejčastějším příznakem. Nejprve se objeví suchý kašel, poté produktivní kašel s malým množstvím viskózního hlenu. Jak nemoc postupuje, kašel se zhoršuje.
 • Snížená chuť k jídlu a hubnutí. Typické pro dlouhodobou tuberkulózu a poměrně rozsáhlý proces v plicích.
 • Bolest na hrudi. Vyskytuje se pouze v případě, že proces ovlivňuje pohrudnici, plíce nemají receptory bolesti.
 • Hemoptýza. Tento příznak se objevuje pozdě, když se nekróza tkáně stává běžnou..

Přenosový mechanismus a inkubační doba

Nejčastější přenosový mechanismus Kochova bacilu je aerogenní, způsobuje plicní tuberkulózu. V tomto případě jsou možné dva způsoby: vzduchem a vzduchem.

V první variantě se přenos provádí přímo kašláním, kýcháním a mluvením od pacienta ke zdravému. Ve druhé, při vdechování prachu, který obsahuje mykobakterie.

Vzácnější cestou přenosu je krevní kontakt. Častěji se s ním setkávají zdravotníci. Je to typické zejména pro pracovníky patologických oddělení. Pokud sekrece obsahující mykobakterie přijdou do styku s krví zdravého člověka (například propíchnutí kůže), je možná infekce. Nejčastěji však imunitní systém rychle zabíjí tyčinky Koch v krvi a nemoc se nevyvíjí.

Nejvzácnější způsob je zažívací. V takovém případě osoba omylem polkne mykobakterie jídlem nebo vodou (například pokud se pacientovi dostane slina na jídlo). Kochův bacil je odolný vůči kyselinám, takže se mu v žaludku nic nestalo. Může napadnout zažívací trakt a způsobit tuberkulózu zažívacího kanálu. U lidí s normální imunitou je však takový mechanismus velmi nepravděpodobný..

To znamená, že poté, co se mykobakterie dostanou do těla, se nemoc nebude vyvíjet po dobu nejméně 2 týdnů. Pak se může objevit jeho latentní forma nebo podrobný klinický obraz..

Diagnóza tuberkulózy

Každý lékař musí dodržovat speciální algoritmus, který musí dodržet, když za ním přijde pacient s podezřením na tuberkulózu. Zde jsou příznaky plicní tuberkulózy, které mohou u lékaře vyvolat podezření, aby bylo možné provést hloubkové vyšetření (je třeba dodržet alespoň jeden z nich):

 • Kašlete déle než několik týdnů s trochou viskózního hlenu;
 • Teplota subfebrilu po dobu delší než měsíc neznámého původu;
 • Hemoptýza.

Takový pacient by měl být okamžitě odeslán k rentgenovému vyšetření plic ve dvou projekcích. Poté je mu odebráno sputum pro dvojitou mikroskopii pro CUB.

Pokud rentgen ukazuje ložiska s osvícením, rozpadá se tuberkulóza. Tito pacienti často vykašlávají bakterie, ale při nízkých koncentracích může být nátěr negativní.

Tito pacienti provádějí CT, které vám umožní vidět destrukci. Když je zjištěna, diagnóza je jasně tuberkulóza a pacient je poslán do lékárny.

Test Mantoux se provádí pouze pro děti. Ukazuje pouze přítomnost nebo nepřítomnost imunity vůči mykobakteriím. U dospělých je to normální, protože jsme infikováni všichni..

U dětí po BCG je také pozitivní po několik let. Pokud je dospělý Mantoux negativní, pak buď žil na místě, kde není tuberkulóza, nebo má imunodeficienci.

Léčba tuberkulózy

Drtivá většina pacientů s tuberkulózou vyžaduje pouze konzervativní léčbu. Pokud pacient není osobou produkující bakterie, může být léčen doma.

Antibiotická terapie se používá v souladu s režimem Isoniazid + Rifampicin. Dále mohou být předepsány pyrazinamid a streptomycin. Pokud jsou bakterie rezistentní na jedno z těchto antibiotik, použijí se záložní režimy..

Chirurgická léčba je předepsána, pokud existuje chronické ohnisko tuberkulózy, která obsahuje mykobakterie a je zdrojem nových infekcí. Zaměření je jednoduše odstraněno. U kazuistické pneumonie je někdy nutné odstranit lalok nebo dokonce celou plíci.

Důsledky a komplikace plicní tuberkulózy

Je třeba si uvědomit, že ložiska kazeózních nekróz, která jsou nedílnou součástí tuberkulózního zánětu, se nemohou regenerovat. To znamená, že tam, kde plicní tkáň vymřela, nová již nevznikne. Na jeho místě se vyvíjí pojivová tkáň. Čím větší ohnisko, tím více bude tato tkáň.

Kromě toho se v důsledku pojivové tkáně zvyšuje tlak intrapulmonálních cév, což negativně ovlivňuje srdce. Může tedy dojít k městnavému srdečnímu selhání pravé komory, které rychle dekompenzuje..

Prevence plicní tuberkulózy

U dospělých je hlavním preventivním opatřením zachování jejich vlastní imunity. Správná výživa, užívání vitamínů v kurzech, vystavení slunci - snižují riziko aktivní tuberkulózy. Současně nikdo nezaručuje, že Kochova hůlka nevstoupí do těla takové osoby. Jenom to, že bude imunní vůči jejím činům..

Lidé s infekcí HIV potřebují speciální antiretrovirovou terapii, která jim pomůže udržet imunitní systém co nejdéle.

Pro děti existuje specifická imunoprofylaxe - vakcína BCG. Dítě je očkováno 3. den života a ve věku 7 let, pokud ještě nemá gon focus.

Předpověď

V případě včasné diagnózy a správné léčby je prognóza onemocnění příznivá. Malá léze bude nahrazena pojivovou tkání, aniž by došlo ke komplikacím. Taková tuberkulóza projde beze stopy.

Pokud je ohnisko velké, prognóza je pochybná. Tuberkulóza bude vyléčena, ale může se vyvinout plicní a srdeční selhání.

Zaměření v plicích

Obecná informace

Gonové zaostření je formace na povrchu nebo v horních segmentech plic. Příznak se týká infekce, která postihuje plicní tkáň mykobakteriemi. Vzhledem k tomu, že v době nemoci jsou pacientům často předepisována antibiotika, mikroorganismy se vůči nim staly imunní.

Horké místo v plicích

Ohniska Rýna v plicích představují oválné nebo kulaté duté útvary o průměru asi 2 až 3 cm, jejichž okraje jsou někdy zářivé a nerovnoměrné. V důsledku poškození plic je jedna tkáň nahrazena druhou. To určuje strukturu ohnisek. Jsou složeny z pojivových vláken. Mezi duté výrůstky patří vápenaté usazeniny a kolagen..

Rentgen umožňuje jasně vizualizovat vytvořená ohniska. Je to povinné pro lidi, kteří mají podezření na rozvoj tuberkulózy..

Vzhled ohnisek Ghosn lze skrýt jak před samotným pacientem, tak před jeho ošetřujícím lékařem. Pouze při provádění další fluorografie se odhalí specifické znaky ve formě následujících formací:

 • kalcifikovaný;
 • hustý;
 • vláknitý;
 • intenzivní;
 • kalcifikovaný.

První typ ložisek se tvoří, pokud je u člověka diagnostikována plicní tuberkulóza po dlouhou dobu. Současně se vápenaté soli ukládají v místech kazového ničení, když se objeví, patogen se mumifikuje. To pomáhá zvládat reinfekci plicní tkáně..

Při prvním výskytu ložisek Ghosn začíná tělo neustále bojovat s nemocí, takže dynamika je velmi pomalá. To komplikuje diagnostiku symptomu a může vést k řadě komplikací. Stanovení správné diagnózy někdy trvá 3–6 měsíců a pouze při pohledu na sérii skenů hrudníku můžete identifikovat charakteristické změny.

Primární zaměření může být charakterizováno akutním stavem, ale v zásadě jeho vzhled není poznamenán žádnými známkami. Příznaky závisí na závažnosti morfologických změn a velikosti postižené oblasti.

Je důležité, aby v dětství bylo také možné identifikovat Gonovo zaměření. Děti od 0 do 6-7 let mají největší tendenci k rychlému vývoji procesu, kvůli zvláštnostem struktury dýchacího systému a plic

Akutní průběh onemocnění je charakterizován zvýšením teploty a známkami intoxikace. Asymptomatický stav může trvat několik týdnů až měsíce. Jak roste zaměření Ghosn, jeho tvar a struktura se mění. Ty mohou být homogenní nebo heterogenní..

Pacienti si navíc všimli zkrácení plicního zvuku, tvrdého nebo oslabeného dýchání, sípání je možné. V krevním testu je pozorována leukocytóza. Progresivní růst novotvarů vede k příznakům, jako je letargie, suchý kašel a mírná horečka.

Příznaky plicní tuberkulózy

Klinické projevy tuberkulózy jsou velmi podobné jakémukoli infekčnímu plicnímu onemocnění. Proto se často musí odlišovat od pneumonie. Je však třeba mít na paměti, že u tuberkulózy se všechny příznaky rozvíjejí postupně, během několika měsíců. Během této doby zmizí další infekční nemoci..

Příznaky plicní tuberkulózy:

 • Zvýšení teploty. U tuberkulózy tělesná teplota mírně stoupá, častěji se pohybuje kolem 37,2 ° C. Taková čísla lze pozorovat po mnoho měsíců. Horečka a pokles teploty nejsou běžné.
 • Kašel. Druhým nejčastějším příznakem. Nejprve se objeví suchý kašel, poté produktivní kašel s malým množstvím viskózního hlenu. Jak nemoc postupuje, kašel se zhoršuje.
 • Snížená chuť k jídlu a hubnutí. Typické pro dlouhodobou tuberkulózu a poměrně rozsáhlý proces v plicích.
 • Bolest na hrudi. Vyskytuje se pouze v případě, že proces ovlivňuje pohrudnici, plíce nemají receptory bolesti.
 • Hemoptýza. Tento příznak se objevuje pozdě, když se nekróza tkáně stává běžnou..

Pozornost! Po dlouhou dobu může plicní tuberkulóza existovat v asymptomatické (latentní) formě. Například malé vojenské zaměření neposkytne rozšířenou kliniku

Obvykle se jedná o náhodný nález. Přeprava Mycobacterium tuberculosis ve formě ohniska Ghosn je také asymptomatická forma. Známky plicní tuberkulózy se vyskytují pouze s její aktivní formou.

Přenosový mechanismus a inkubační doba

Nejčastější přenosový mechanismus Kochova bacilu je aerogenní, způsobuje plicní tuberkulózu. V tomto případě jsou možné dva způsoby: vzduchem a vzduchem.

V první variantě se přenos provádí přímo kašláním, kýcháním a mluvením od pacienta ke zdravému. Ve druhé, při vdechování prachu, který obsahuje mykobakterie.

Velmi důležité! Kochův bacil jako původce tuberkulózy je ve vnějším prostředí stabilní, proto při plivání pacientů s tuberkulózou ve stínu může existovat několik měsíců.

Vzácnější cestou přenosu je krevní kontakt. Častěji se s ním setkávají zdravotníci. Je to typické zejména pro pracovníky patologických oddělení. Pokud sekrece obsahující mykobakterie přijdou do styku s krví zdravého člověka (například propíchnutí kůže), je možná infekce. Nejčastěji však imunitní systém rychle zabíjí tyčinky Koch v krvi a nemoc se nevyvíjí.

Nejvzácnější způsob je zažívací. V takovém případě osoba omylem polkne mykobakterie jídlem nebo vodou (například pokud se pacientovi dostane slina na jídlo). Kochův bacil je odolný vůči kyselinám, takže se mu v žaludku nic nestalo. Může napadnout zažívací trakt a způsobit tuberkulózu zažívacího kanálu. U lidí s normální imunitou je však takový mechanismus velmi nepravděpodobný..

Pro referenci. Inkubační doba tuberkulózy je od 2 týdnů do 3 měsíců.

To znamená, že poté, co se mykobakterie dostanou do těla, se nemoc nebude vyvíjet po dobu nejméně 2 týdnů. Pak se může objevit jeho latentní forma nebo podrobný klinický obraz..

Co to je?

Fokální plicní tuberkulóza se liší od jiných forem tím, že má málo příznaků, benigní průběh a žádné poškození plicní tkáně. Kortikální oblasti plic jsou ovlivněny zánětem o průměru 8-10 mm. Zde probíhají Simonova ohniska - zbytkové účinky hlavní infekce. Když se začnou objevovat příznaky nemoci, může se vyvinout akutní fokální tuberkulóza nebo Abrikosovovo ohnisko, které je doprovázeno případovou pneumonií. Umístění ohnisek Abrikosova je 1 nebo 2 segmenty plic ve formě těsnění o velikosti 3 cm. Pokud jsou postiženy obě plíce, pak se během hojení mohou objevit ohniská Ashoff - Bullet.

Tento projev primární a sekundární tuberkulózy je lokalizován s exacerbací v lymfatických uzlinách a průduškách a původci onemocnění jsou mykobakterie rodu Mycobacterium. Všechno začíná endobronchitidou a poté jsou postupně ovlivňovány malé větve průdušek. Následně stěny změněných průdušek a plicní tkáně procházejí nekrózou, která vede k zápalu plic. Patologický proces ovlivňuje pouze místo kolem léze, ale hematogenní šíření je viditelné na zbytcích na vrcholu plic. Po uzdravení forem patologie se mohou objevit ohniskové stíny..

Formy fokální tuberkulózy:

 1. Měkké ohnisko.
 2. Chronická vláknina-ohnisko.

Ve fázi měkké ohniskové formy jsou nalezeny stíny se slabými konturami různých velikostí a intenzit. Základem pro tomografické vyšetření jsou patologické změny v zadních částech plic. Počítačová tomografie odhaluje místa onemocnění uvnitř plic. Velké tkáňové léze mají homogenní strukturu a kontury jsou nejasné. Na plicní tkáni jsou vizualizována malá ložiska tuberkulózy, zatímco stěny jsou silnější.

Vláknito-fokální forma patologie v chronické formě se projevuje ve formě těsnění a pramenů. Tyto změny se mohou vyvíjet různými způsoby, mohou mít dvě fáze - aktivní a pasivní. Aktivitu procesu lze potvrdit změnami pleury.

Toto onemocnění je charakterizováno zánětlivým procesem, který je doplněn tuberkulózami.

Klinický obraz, diagnóza a důsledky

Proces hojení primárního tuberkulózního komplexu s vytvořením Ghosnova ohniska se vyznačuje dlouhou dobou trvání. V zásadě to není ovlivněno včasnou diagnostikou a adekvátní chemoterapií.

Zaměření Gony v plicích se málokdy projevuje klinicky. Během svého vzniku může člověk zažít:

 • mírná slabost;
 • mírné zvýšení tělesné teploty na krátkou dobu;
 • periodický suchý kašel.

Výraznější příznaky jsou pozorovány u dětí. To je způsobeno nedokonalostí imunitní odpovědi, která se projevuje výskytem primárních tuberkulózových komplexů a jejich současným přechodem do aktivního procesu a zaměřením Gony. Proto jsou tyto formace nejčastěji diagnostikovány včas u mladých pacientů..

Tyto zahrnují:

 • zjišťujte rentgenografii hrudních orgánů ve dvou projekcích: přímé a boční;
 • počítačová tomografie (CT);
 • zobrazování magnetickou rezonancí (MRI).

V rentgenových studiích je zaměřením Gona ztmavnutí oválného (méně často kulatého) tvaru s ostrými obrysy až do velikosti 5 mm. Formace mohou být jednoduché a vícečetné. Jejich oblíbenou lokalizací jsou dolní a střední části plic. Obrysy léze mohou být někdy nerovnoměrné. Plicní vzorec se nemění, kořen se neroztahuje.

V různých fázích zkamenění (kalcifikace) změn Ghosnova ohniska může být jeho struktura:

 • homogenní (homogenní);
 • nehomogenní: má zrnitou nebo lobulární strukturu, nerovnoměrné hranice.

Identifikace zaměření Ghosna na rentgenové snímky není obtížné. Kvůli absenci klinických projevů je však často detekována náhodou.

Na základě těchto studií lze detekovat reziduální účinky perifokálního zánětu, kazuitických hmot a změn v lymfatických uzlinách. Taková vyšetření jsou předepsána, pokud existuje podezření na relaps tuberkulózy v případě zcela neformovaného zaměření Gona.

Komplikace po zjištění této patologie jsou velmi vzácné. S velkým počtem ohnisek Ghosn, jejich velkou velikostí (například po diseminované tuberkulóze), je možné vyvinout:

 • fibróza a cirhóza plic;
 • opakovaný výskyt tuberkulózy;
 • posun mediastinálních orgánů.

Takové podmínky vedou k narušení normálního fungování plic, které je doprovázeno rozvojem respiračního selhání..

Zjištěná patologie nevyžaduje žádnou specifickou terapii. Lékař může dát obecná doporučení:

 • přestat kouřit;
 • se škodlivými výrobními faktory ovlivňujícími stav plic - přechod na jinou práci;
 • procházky pod širým nebem;
 • dechová cvičení;
 • plavání v bazénu.

Lidem se zjištěným Ghosnovým zaměřením v plicích se každoročně podrobují rentgenovým vyšetřením k posouzení dynamiky procesu. Je vhodné podstoupit tato vyšetření na stejném místě u stejného lékaře. Gonovo zaměření není věta a není známkou rozvoje tuberkulózy. Svědčí pouze o infekci poražené tělem..

Co je fokální tuberkulóza

Fokální zánět se nazývá takový specifický zánět, při kterém změny v plicích podle rentgenových údajů nepřesahují 1 cm. Navíc jsou větší než milionové afekty, jejichž průměr je 2–3 mm. U fokální tuberkulózy může existovat několik účinků, ale nemají tendenci se spojovat a nejsou detekovány další změny v plicích.

Fokální tuberkulóza nejčastěji postihuje horní laloky plic. Faktem je, že Kochův bacil je aerobik, potřebuje kyslík pro růst a reprodukci. Horní laloky plic jsou lépe ventilované než dolní a jsou špatně zásobeny krví, což znamená, že mají vždy hodně kyslíku.

Zde se často vyskytuje ohnisko infekce, avšak mykobakterie mohou žít i při nízké koncentraci nebo úplné nepřítomnosti vzduchu, proto lze fokální tuberkulózu nalézt také v jiných lalocích, ale s nižší pravděpodobností.

U fokální tuberkulózy se Kochův bacil, který tam již žil, objeví nebo se stane aktivním v plicích. Začne produkovat různé enzymy, které pohlcují plicní tkáň. Živé tkáně se promění v bílou, sýrovou mrtvou hmotu, které se říká kazeózní nekróza. Hlavním rysem takového zánětu je jeho rychlé vymezení od okolních tkání..

Pro referenci. Fokální tuberkulóza je typ patologie charakterizovaný rychlou změnou z alterativní fáze zánětu do produktivní fáze. Zánět vždy prochází třemi fázemi: alterativní, exsudativní a produktivní. U tuberkulózy není exsudativní fáze výrazná, protože proces je specifický.

To znamená, že zatímco mikrob ničí plicní tkáň, imunitní systém kolem sebe vytváří buněčnou bariéru. Jedná se o takzvaný specifický zánět. Všechny buňky této bariéry jsou uspořádány v přísně definovaném pořadí. Zabraňují nárůstu zánětu. Pokud bariéra chybí, dochází k difuznějšímu infiltračnímu zánětu nebo dokonce k případné pneumonii.

V případě, že se ohnisko kazeózní nekrózy rozpadne, objeví se v plicích dutina. Z ohniskové tuberkulózy se pak stane tuberkulózní dutina.

Pokud v ohnisku roste velké množství pojivové tkáně, tuberkulóza se stává vláknitě ohniskem.

Pro referenci. Obecně je fokální plicní tuberkulóza jednou z nejpříznivějších forem této patologie. Ztráta plicní tkáně je obvykle minimální..

Ohniskové změny

Ohniskové změny v plicích mohou mít různé velikosti. Detekují se malá ohniska o průměru 1–10 mm s různými difuzními patologiemi plicní tkáně. Léze s vysokou hustotou a poměrně výraznými okraji jsou pozorovány hlavně v intersticiu plic. S patologickými změnami v dýchacích částech dýchacích orgánů vznikají různá ohniska nízké hustoty, připomínající matné sklo, s nevýraznými konturami.

Je třeba mít na paměti, že hustota a velikost ohnisek má slabou diagnostickou hodnotu. Pro diagnostiku může být důležitější distribuce patologických procesů v plicní tkáni:

 1. Perilymfatické zaostření - často pozorováno v průduškách, cévách, v interlobulárních septách a pleurálních vrstvách. V tomto případě jsou viditelné nerovné obrysy anatomických struktur, zatímco septa a stěny průdušek jsou poněkud zesílené, stejně jako stěny cév. Podobné patologické změny jsou běžné u tuberkulózy, silikózy, sarkoidózy a karcinomatózy. S těmito patologiemi jsou ohniska malá a nepřesahují 2-5 mm. Taková ohniska se skládají z granulomů nebo metastatických uzlin, jsou pozorována podél lymfatických uzlin v tkáni plic a pleury.
 2. Polymorfní zaměření. Takové fokální formace v plicní tkáni se vyskytují při tuberkulóze. V tomto případě vám CT umožňuje vidět oblasti různých hustot a velikostí. V některých případech je takový obraz pozorován u onkologických patologií..
 3. Centrilobulární ohniska. Pozorováno v tepnách a průduškách nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Mohou být docela husté, dobře definované a jednotné. Změny v plicní tkáni tohoto typu jsou pozorovány u pneumonie, endobronchiální tuberkulózy a různých typů bronchitidy, hlavně bakteriálního původu. Existuje další typ centrilobulárních lézí, v tomto případě má plicní tkáň malé těsnění a vypadá jako matné sklo.
 4. Perivaskulární ohniska jsou patologické formace, které jsou v bezprostřední blízkosti krevních cév. Tento stav je pozorován u onkologických patologií a tuberkulózy. Léze mohou být jednorázové i vícečetné.
 5. Chaoticky umístěná ohniska. Takové formace jsou charakteristické pro patologické hematogenní procesy. Může to být hematogenní infekce, tuberkulóza nebo metastázy hematogenního typu. Velké vícečetné léze o velikosti asi 10 mm jsou často pozorovány u septické embolie, granulomatózy, plísňových infekcí a metastáz. Všechny tyto nemoci mají určité rozdíly, podle nichž je lze odlišit..
 6. Subpleurální ohniska jsou patologicky změněné oblasti umístěné pod pohrudnicí. Pozorování těchto oblastí na obrázku vždy naznačuje vývoj tuberkulózy nebo onkologických onemocnění..
 7. Pleurální ohniska. Takové patologické formace jsou umístěny na pohrudnici. Pozorováno u zánětlivých a infekčních patologií dolních dýchacích orgánů.
 8. Apikální léze je přemnožení vláknité tkáně, která nakonec nahradí zdravé buňky.
 9. Lymfogenní karcinomatóza. Tento koncept zahrnuje dva typy patologických změn v plicích. Na pravé straně je alveolární infiltrace s viditelnými bronchiálními lumeny. Na levé straně je hustota plicní tkáně mírně zvýšena. V zóně zhutnění jsou pozorovány stěny průdušek a cév.

U ložiskových onemocnění mohou mít oblasti patologicky změněné tkáně různé velikosti. Mohou být malé, ne větší než 2 mm, střední - až do 5 mm v průměru a velké, jejich velikost přesahuje 10 mm.

Patologická ohniska jsou hustá, střední hustota a také volná. Pokud jsou v plicích pozorovány jednotlivé tuleně, může to být buď změna související s věkem, která nepředstavuje nebezpečí pro člověka, nebo nebezpečná nemoc. Pokud je pozorováno více ložisek, mluvíme o pneumonii, tuberkulóze nebo vzácných formách rakoviny
.

Jak léze v plicích vypadají na CT?

Abyste neznalému člověku porozuměli výsledkům CT, měli byste si být vědomi nuancí čtení obrázků. Zvažme nejrelevantnější:

 • Ohniskové útvary jsou oblasti bílé na černém pozadí (na negativním obrázku). Ve skutečnosti má postižená oblast pravděpodobně tmavší barvu než zdravá plicní tkáň..
 • Pokud si lékař všimne v obrazových oblastech kalcifikace nebo kalcifikace (tobolky nasáklé vápenatými solemi) kolem léze, může to být známka benigní formace. Kalcifikace mají podobnou barvu jako kosterní kosti viděné na tomto obrázku. Takové jevy se často vyskytují po vleklých nachlazeních, bronchitidách nebo již vyléčené tuberkulóze a představují jakousi jizvu na plicích. Pacient s hmotou, na které jsou patrné známky kalcifikace, je obvykle pulmonologem požádán, aby každých šest měsíců pořídil kontrolní snímky.
 • V případě, že se jedná o tzv. „Oblačné“ nebo „matné sklo“ zaměření, je zapotřebí podrobnějšího prozkoumání. Navenek to vypadá jako rozmazaná oblast s rozmazanými okraji. V řadě zemí se pacientům s takovými formacemi okamžitě doporučuje chirurgický zákrok, i když nerostou. Již bylo prokázáno, že v 80% případů jsou takové ložiska prekancerózním stavem plic. Alternativou k okamžitému chirurgickému zákroku je nepřetržité pozorování s kontrolními snímky každých šest měsíců až rok.

Na závěr poznamenáváme, že byste neměli paniku, pokud jsou na obrázku změny v plicích ve formě ložisek. Častěji se tyto jevy stávají vláknitými formacemi, které nevyžadují léčbu. Rozhodně byste však měli podstoupit úplné vyšetření a konzultovat s pulmonologem, abyste vyloučili závažnější onemocnění..

Důsledky a komplikace plicní tuberkulózy

Je třeba si uvědomit, že ložiska kazeózních nekróz, která jsou nedílnou součástí tuberkulózního zánětu, se nemohou regenerovat. To znamená, že tam, kde plicní tkáň vymřela, nová již nevznikne. Na jeho místě se vyvíjí pojivová tkáň. Čím větší ohnisko, tím více bude tato tkáň.

Pro referenci. Při kazuistické pneumonii může zemřít celá plíce. Zároveň se dýchací proces stává mnohem komplikovanějším..

Kromě toho se v důsledku pojivové tkáně zvyšuje tlak intrapulmonálních cév, což negativně ovlivňuje srdce. Může tedy dojít k městnavému srdečnímu selhání pravé komory, které rychle dekompenzuje..

Pozornost. U dětí a lidí s imunodeficiencí jsou komplikace plicní tuberkulózy běžné

V takovém případě může dojít k výpadkům ložisek v mnoha orgánech a tkáních. Tito pacienti často umírají na tuberkulózní meningitidu..

Diagnostika

K diagnostice fokální tuberkulózy lékař provede anamnézu a prozkoumá stížnosti pacienta. Poté provede palpační a stetoakustické vyšetření. S exacerbací je po kašli slyšet sípání.

Příznaky

Takové onemocnění je charakterizováno malými nebo žádnými příznaky, proto je při fluorografické studii detekována patologie. U většiny pacientů se projevují špatně vyjádřené příznaky intoxikace, například:

 • večer nízká horečka;
 • pocení;
 • mírné zimnice;
 • je mi teplo;
 • slabost.

Pozorována je také nespavost a nechutenství. U tohoto onemocnění se mohou vyvinout příznaky hypertyreózy: úbytek na váze, vyboulení, tachykardie. Mezi lopatkami je často bolestivý syndrom. Reflex kašle je suchý nebo doprovázen malým množstvím sputa.

Rentgenové příznaky

Pacientovi je podán rentgenový snímek plic ve 2 projekcích. S čerstvým onemocněním na obrázku jsou ohniska prezentována ve formě stínových útvarů malé a velké velikosti, které mají zaoblený tvar. Často jsou lokalizovány v horních částech plic. Pro chronickou formu patologie jsou charakteristické husté ohniska s ohnisky vláknitých kordů. Při fibróze plicní tkáně se malá ohniska spojují a pohybují se na vrcholu plic a stíny ve formě pruhů se táhnou k pleurě.

Další výzkum

Mezi další metody výzkumu patří:

 • bronchoskopie;
 • Mantouxův test.

Ale takové typy vyšetření nejsou příliš informativní a jsou předepsány pouze k objasnění diagnózy. Například je detekován původce nemoci v biologickém materiálu, pokud existuje rozpadová dutina. Test Mantoux vykazuje pozitivní reakci, ale pouze v případě primární infekce.

Identifikace fokální tuberkulózy pomáhá při užívání vody ze sputa a bronchu. Kromě toho je v krevním testu pozorováno zvýšení ESR, zvýšení koncentrace bodných neutrofilů. Endoskopické vyšetření odhalí změny v bronchiálním stromu, charakteristické pro chronickou formu onemocnění.

Co může způsobit ohniskové poškození plic

Pokud se dříve rozlišovaly pouze plicní nemoci, jako je tuberkulóza a zánět, nyní se rozlišuje mnoho dalších onemocnění, která jsou pro tělo nebezpečná s následky a patologickými změnami v plicích. Dříve byl zápal plic nebo zápal plic považován za smrtelný, protože neexistovala žádná antibiotika, lidé nevěděli, jak s ním zacházet. Dnes se situace výrazně změnila, tento problém již nevzniká. Hlavní věc je navštívit lékaře včas. Samozřejmě, pokud je zápal plic léčitelný, neznamená to, že lze běžnou rýmu přivést do podobného stavu. Nejlepší léčba akutních respiračních infekcí, která nemá žádné komplikace.

Ohniska o velikosti od 1 do 10 mm jsou detekována u mnoha difúzních plicních onemocnění. V plicním intersticiu se často vyskytují ložiska o vysoké hustotě s relativně jasnými, rovnoměrnými konturami. Ložiska s nízkou hustotou, jako je matné sklo, s nejasnými špatně definovanými konturami ve většině případů odrážejí patologické změny v dýchacích částech plic. Zároveň má diferenciace ohnisek z hlediska hustoty a velikosti malou diferenciální diagnostickou hodnotu..

Léze S3 pravé plíce na CT

Ohniskové útvary v plicích představují nezávislý radiologický a klinický syndrom; ve většině případů jsou asymptomatické a jsou detekovány během profylaktických rentgenových vyšetření. Jediné ohnisko v plicích OOL je definováno jako lokální oblast zhutnění plicní tkáně zaobleného nebo blízkého tvaru s průměrem až 3 cm. Tato mezinárodní definice se liší od tradičního domácího konceptu plicních ložisek, jehož zdrojem je phisiatrická praxe při klasifikaci plicní tuberkulózy, velikost ložisek nepřesahuje 1 cm a větší těsnění jsou definována jako infiltráty, tuberkulómy a další typy změn. Maximální velikost jedné léze, která se rovná 3 cm, odpovídá aktuálně přijímanému stagingovému schématu pro nemalobuněčný karcinom plic, ve kterém jsou léze této velikosti označovány jako T1 stádium růstu nádoru. Léze v plicní tkáni mohou být jednotlivé v množství od 2 do 6 včetně nebo více.

VIDEO SOUVISEJÍCÍ S WATCH: Jednotlivé plicní léze: kritéria diferenciální diagnostiky

Co jsou léze v plicích

Přímo, prosím, správným směrem. Provedl jsem CT vyšetření plic, jak předepsal lékař, protože existovalo podezření na zápal plic. Co znamenají výsledky a co s tím dělat? Jak je to nebezpečné. Výsledky ukázaly, že plicní obrazec je zesílen, deformován. Střední CA plicního parenchymu - N. Vpravo v S8 je určena jedna zaoblená hustá léze do průměru 6 mm, vlevo v S9 je nodulární těsnění na pobřežní pleuře do průměru 3 mm. Kořeny jsou rozšířené, strukturální. Průdušnice a hlavní průdušky nejsou deformovány, nejsou přemístěny. Stěny segmentových a subsegmentálních průdušek jsou utěsněny.

Materiály kongresů a konferencí

Celosvětově je rakovina děložního čípku na druhém místě v prevalenci mezi maligními novotvary u žen, což je asi tisíc. V poslední době došlo ve většině civilizovaných zemí světa k významnému zvýšení výskytu rakoviny tlustého střeva. Detekce, studie a včasná léčba povinných prekancerózních novotvarů - adenomatózních polypů tlustého střeva - jsou hlavními a nejúčinnějšími opatřeními ke snížení výskytu a úmrtnosti na kolorektální karcinom. Za rok na světě bylo podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny IARC Lyon zaregistrováno více než 10 milionů. Epidemiologie Chronická obstrukční plicní nemoc CHOPN je ve světě rychle rostoucím problémem. V roce se zařadila mezi hlavní příčiny zdravotního postižení na osmém místě, do roku se očekává posun do první pětky: po ischemické chorobě srdeční,

Články O Zánět Hltanu