Hlavní Tracheitida

Je možné zemřít na bronchiální astma??

Pravděpodobně každý člověk, který poprvé zažil náhlý záchvat udušení, se bojí a položí si otázku - je možné zemřít na astma? V počátečním období onemocnění je riziko úmrtí na astmatický záchvat minimální; s rozvojem komplikací se pravděpodobnost takového nebezpečí významně zvyšuje, zejména u starších pacientů s těžkými chronickými onemocněními.

 1. Kolik lidí žije s astmatem
 2. Příčiny smrti během útoku
 3. Co se stane během útoku
 4. Rizikové faktory úmrtí na bronchiální astma
 5. Světové statistiky bronchiálního astmatu
 6. Dětská úmrtnost na astma
 7. Jak snížit riziko úmrtí během astmatického záchvatu
 8. Preventivní opatření

Kolik lidí žije s astmatem

Bronchiální astma je v mnoha zemích běžné a došlo k úmrtím. To se stává častěji v hustě osídlených zemích s nízkou životní úrovní nebo mezi obyvateli průmyslových megacities se špatnou ekologií..

Na otázku o délce života pacientů s bronchiálním astmatem je těžké jednoznačně odpovědět. To závisí na mnoha důvodech, především na účinnosti a včasnosti léčby, stejně jako na délce a závažnosti onemocnění, věku pacienta, doprovodných onemocněních, jeho sociálním postavení, disciplíně, přístupu k léčbě a mnoha dalších..

Podle světových statistik zaujímá Rusko druhou linii v počtu případů po Číně. Úmrtnost je také vysoká - na 100 tisíc případů připadá 20,6 úmrtí. U dětí jsou ukazatele depresivní - asi 7 tisíc dětí zemře v lékařských ústavech během útoku ročně.

Kompetentně zvolená terapie a vysoká adherence pacienta k léčbě mu umožňuje žít plnohodnotný život, který se v délce trvání prakticky neliší od celostátního průměru.

Medicína však nashromáždila dostatečné zkušenosti a má řadu prostředků k prevenci a zmírnění astmatických záchvatů. Proto, na základě doporučení lékaře a správného přístupu k léčbě astmatu, můžete vést aktivní životní styl a dožít se velmi působivého věku..

Příčiny smrti během útoku

Většina vědců uznává alergickou teorii astmatu, je to ona, kdo je klinicky potvrzen, ale nedává odpovědi na všechny kontroverzní otázky.

Co se stane během útoku

Bronchiální astma je chronické onemocnění, proto je neustále přítomný zánětlivý proces v průduškách. Při kontaktu s alergeny reaguje tělo s nadměrným spazmem hladkých svalů v malých průduškách, jejich průchodnost je narušena. Sputum vylučované v mírném množství dále zužuje lumen průdušek. Klinicky se to projevuje exspirační dušností, tj. Obtížemi při výdechu, zatímco hrudník je rozšířen.

Délka útoku může být různá - od několika minut do několika hodin nebo dokonce dnů s malými pauzami.

Po ukončení záchvatu pacient znovu získá schopnost zhluboka dýchat, objeví se kašel s oddělením velkého množství viskózního sputa.

Rizikové faktory úmrtí na bronchiální astma

K úmrtí pacienta dochází v důsledku akutního záchvatu udušení, který má za následek částečnou nebo úplnou obstrukci průdušek v důsledku ostré hypoxie mozku a všech ostatních orgánů. 70% všech úmrtí je důsledkem mrtvice nebo srdeční zástavy.

Důvody, které mohou vést k nevratným situacím bez poskytnutí neodkladné kvalifikované pomoci:

 1. Astmatický stav:
 • anafylaktická forma;
 • alergicko-metabolická forma.
 1. Pneumotorax.
 2. Atelektáza.

Charakteristickým rysem status asthmaticus je zvyšující se odolnost vůči bronchodilatanciam a kašel bez vylučování sputa. Tento stav je závažný, má dvě formy: anafylaktický a alergicko-metabolický.

Anafylaktická forma je vzácná a vyznačuje se bleskurychlou progresí a obstrukcí (ucpáním) průdušek. Nastává akutní respirační selhání. Příčinou mohou být alergické reakce na léky, vakcíny nebo jiné látky. Podmínkou je život ohrožující.

Alergicko-metabolická forma se vyvíjí postupně na pozadí opakovaných zánětlivých procesů nebo nesprávné léčby.

Tato forma má tři fáze vývoje:

 1. První fáze je kompenzační. Vyznačuje se významnou brochoobstrukcí a mírnou hypoxemií (sníženou hladinou kyslíku v krvi).
 2. Druhá fáze je dekompenzační - respirační selhání se zvyšuje, hypoxémie a hyperkapnie (zvýšení hladiny oxidu uhličitého v krvi) postupují, stav pacienta se zhoršuje. Při poslechu je určena část „tiché“ plíce.
 3. Třetí etapa je hyperkapnické kóma. Hypoxemie a hyperkapnie dosahují život ohrožujících limitů, stav pacienta vyvolává obavy. Potřebujete okamžitou lékařskou pomoc.

Pneumotorax je ruptura plicní tkáně a vnikání vzduchu do pleurální dutiny. Pacient pociťuje kromě obtíží s dýcháním i silnou bolest na hrudi.

Atelektáza je impozantní komplikace bronchiálního astmatu, při které se v důsledku zablokování průdušek zhroutí plicní lalok. Plíce nebo její část se zmenší a úplně přestane fungovat. Patologie může být fokální, mezisoučet a celková. Masivní nebo rychle se rozvíjející atelektáza bez intenzivní terapie může vést k sekundárním změnám v plicní tkáni, to znamená k nekróze a smrti pacienta.

Takové komplikace jsou vzácné, ale mohou nastat. Ve všech těchto případech můžete bez kvalifikované pomoci pacienta ztratit.

Jakýkoli útok může být fatální. Starší lidé s těžkou formou onemocnění a mnoha doprovodnými chorobami, děti, jsou obzvláště náchylní k tomuto nebezpečí. Čím menší je dítě, tím větší je riziko záchvatů..

Světové statistiky bronchiálního astmatu

Podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) žije na světě 300 milionů lidí s bronchiálním astmatem, z toho 10% tvoří děti. Očekává se, že se toto číslo do roku 2030 zvýší o 30%.

Odborníci poukazují na několik hlavních důvodů:

 1. Nízká míra detekce nemocí v důsledku nedostatečného přístupu k moderním diagnostickým programům, zejména v zemích s nedostatečně rozvinutou ekonomikou.
 2. Vysoké náklady na účinná terapeutická činidla.
 3. Neúčinné zacházení, které nesplňuje moderní požadavky.
 4. Nedostatek veřejného povědomí. Velká část lidí neví a nechápe, jak nebezpečná je tato nemoc, a neví, jak užívat drogy.
 5. Neustále se zhoršující ekologie životního prostředí.

Onemocnění je diagnostikováno u lidí různého věku a sociálních skupin..

Světová lékařská komunita upozorňuje na neustálý a neustálý nárůst počtu pacientů s bronchiálním astmatem a považuje to za nejdůležitější problém veřejného zdraví v mnoha zemích..

Dětská úmrtnost na astma

Úmrtí u dětí nejsou vzácná, vezmeme-li v úvahu světové statistiky. Faktory, které určují prognózu průběhu astmatu, jsou přítomnost ekzému u dítěte nebo příbuzných první fáze s bronchiálním astmatem nebo ekzémem.

Malé děti onemocní a umírají častěji než dospívající; u kojenců jsou chlapci náchylnější k této nemoci. S přibývajícím věkem jsou tyto ukazatele porovnávány. Asi polovina dětí, které dosáhly dospívání, se problému zbaví a v budoucnu netrpí bronchiálním astmatem.

Častěji dochází k úmrtím dětí neočekávaně nebo v noci během spánku. Současně nebylo dítěti dříve diagnostikováno astma, nebo se postupovalo ve velmi mírné formě. Obvykle jsou na to náchylné děti ze znevýhodněných rodin nebo ti, kteří nedodržují předpisy lékaře, v souladu s historií onemocnění a výsledky alergických testů..

Jak snížit riziko úmrtí během astmatického záchvatu

Bronchiální astma má období remise a akutních záchvatů.

V klidných obdobích potřebujete:

 • Ovládejte prostředí a snažte se podle provedených alergenových testů eliminovat nebo snížit faktory, které mohou v těle vyvolat alergické reakce.
 • Vezměte preventivní léky s přihlédnutím k jejich vedlejším účinkům a očekávejte exacerbace jaro-podzim za 2-3 měsíce.
 • Zlepšete kvalitu života - normalizujte spánek a cvičení, abyste odstranili astma před fyzickou námahou.

Pravidla chování během útoku:

 • zkuste se uklidnit a normalizovat dýchání;
 • zajistit příliv čerstvého vzduchu;
 • zaujměte nejpohodlnější polohu - sedněte nebo stojte, položte ruce na stůl nebo postel a nakloňte hlavu dopředu;
 • používejte inhalátory - Ventolin, Berodual, Salbutamol nebo jiné podle pokynů lékaře; pokud po 10–15 minutách nedojde k obnovení dýchání, opakujte inhalaci.

V případě těžké nebo středně závažné formy onemocnění je nutné okamžitě zavolat lékaře, aniž byste čekali na kritickou situaci..

Preventivní opatření

Neexistují žádná specifická preventivní opatření k prevenci bronchiálního astmatu.

Doporučuje se konzultovat s lékařem, pokud se vyskytnou chvilky sípání; z fyzické aktivity nebo kontaktu s alergeny se objevil kašel, doprovázený sípáním, přetížením hrudníku.

Opatření zahájená včas sníží riziko vážných komplikací.

Při neustálém dispenzárním dohledu (nejméně 2krát ročně) a dobře zvolené léčbě v kombinaci se všemi doporučenými pravidly je prognóza příznivá. Smrt může nastat s progresí plicního srdečního selhání nebo infekcí závažnými infekčními chorobami, stejně jako s neúčinnou a předčasnou léčbou.

Je možné zemřít na bronchiální astma?

Otázka, zda je možné zemřít na astma, trápí mnoho astmatiků a jejich rodin. Je pravděpodobné, že dojde k tak závažným následkům. Může se však pacient nějak chránit?

Pozornost! Nebezpečí jsou nejvíce náchylná k astmatikům stáří, kteří mají těžkou formu patologie a mnoho exacerbací.

Jaké je nebezpečí exacerbace bronchiálního astmatu??

Při exacerbaci astmatu dochází k těžkému kašli a udušení. V lumenech průdušek se začne hromadit spousta hlenu. Do těla se nedostává dostatek kyslíku, kvůli kterému se pacient dusí. Tato podmínka vede k následujícím nepříznivým důsledkům:

 • dýchací účinek je narušen, dochází k otoku;
 • části mozkové funkce v depresi;
 • životní procesy jsou narušeny.

Mohou nastat závažnější následky:

 • srdeční nebo renální selhání;
 • mozková hypoxie;
 • emfyzém.

Pozornost! U dospělých pacientů se závažné kardiovaskulární selhání objeví přibližně sedm let po nástupu patologie..

Když nastanou komplikace, nevyhnutelně nastanou hormonální poruchy. Z tohoto důvodu je možná hypodynamie - snížení fyzické aktivity. Všichni pacienti jsou náchylní k rozvoji komplikací z různých tělesných systémů..

Pozornost! V některých případech mohou alergické patologie postupovat v průběhu let, aniž by způsobily komplikace. Infekční typ astmatu se rychle komplikuje.

Nyní víte nebezpečí exogenního, endogenního a smíšeného bronchiálního astmatu. Zbývá pochopit, zda je smrtelný výsledek možný?

Je během útoku možná smrt?

Smrt na astma může nastat do tří minut od začátku záchvatu. Krátkodobé bronchiální křeče obvykle vedou k hladovění kyslíkem. Současně je kyslík nedostatečný pro všechny orgány..

Astma není fatální diagnóza. Člověk však na to může zemřít. Z tohoto důvodu je nesmírně důležité vědět, co může být fatální. K tomu obvykle dochází z důvodu vlastní nedbalosti nebo nedbalosti. Tato patologie vyžaduje pečlivé sledování a pravidelnou terapii. Díky tomu bude možné prodloužit remisi..

Bohužel se také stává, že i přes léčbu pacient zemře na neočekávaný atak asfyxie, když člověk nemá nablízku drogu nebo ji z nějakého důvodu nemůže užít. K tomu obvykle dochází u dětí..

Astma u dospělých je nebezpečné, protože často vede k rozvoji následujících onemocnění:

 • emfyzém;
 • selhání ledvin;
 • trombóza.

Pozornost! Pacient ve věku 55–65 let může zemřít na záchvat bronchiálního astmatu, pokud má také tromboembolismus, infarkt nebo cévní mozkovou příhodu.

Astma u dětí má své vlastní charakteristiky. Imunitní systém není u mladých pacientů zcela vytvořen, proto se u nich onemocnění často vyskytuje ve složité formě. Příznaky se mohou časem zmenšit.

Děti s astmatiky často nedokáží posoudit jejich blahobyt. Výsledkem je, že rodiče nevědí, co je konkrétně znepokojuje. Velmi časté útoky se vyskytují v noci.

Je možné snížit riziko úmrtí během astmatického záchvatu?

Abyste minimalizovali riziko úmrtí v případě těžké asfyxie, je důležité dodržovat doporučení lékaře. Příslušný odborník předepíše vhodnou léčbu a řekne pacientovi, čeho se má bát, jaký životní styl má dodržovat.

Pozornost! Preventivní manipulace a léky jsou vybírány osobně. Lékař bere v úvahu dobu trvání nemoci, věk pacienta a další důležité body.

Pomocí speciálního inhalátoru, který blokuje účinek udušení, lze zmírnit akutní záchvat. Takový inhalátor lze zakoupit v lékárně na lékařský předpis. Při jeho včasném použití bude možné zabránit kritickým následkům..

Prevence je nejdůležitější metodou řešení záchvatů, které mají nejhorší následky. Pomáhá snižovat nebezpečné příznaky, posilovat svaly dýchacích orgánů a zlepšovat pohodu.

Pozornost! K dosažení maximálního účinku by preventivní opatření měla trvat nejméně dva týdny. Je bezpodmínečně nutné vzdát se alkoholu a kouřit.

Pravidelné užívání správných léků a udržování zdravého životního stylu jsou klíčem k prevenci. Je důležité vyloučit z každodenní stravy léky a potraviny, které mohou vyvolat záchvat.

Je bezpodmínečně nutné pravidelně se věnovat cvičební terapii. Místnost, ve které astmatik bydlí, by měla být větrána co nejčastěji. Je důležité, aby vlhkost v místnosti nepřesahovala 50%. Podestýlka by měla být čistá bavlna a syntetická vlákna.

Je bezpodmínečně nutné vyhnout se přímému kontaktu s dráždivou látkou. Pokud astma pochází z chlupů zvířat, neměli byste je nikdy začít. Pokojové rostliny musí být pěstovány opatrně..

Prevence by měla být prováděna podle doporučení ošetřujícího lékaře. V žádném případě byste se neměli léčit sami a uchýlit se k tradiční medicíně.

Pozornost! Je nemožné úplně vyléčit AD. Kompetentní terapie vám umožňuje omezit pouze negativní příznaky a tím zlepšit kvalitu života. Jak dlouho astmatici žijí, najdete v samostatném článku..

Nyní víte, jestli můžete zemřít na bronchiální astma. Nezapomeňte tento materiál sdílet na sociálních sítích. Možná to někomu zachrání život.

Náhlá smrt na astma

Kapitola 3. Náhlá smrt na astma

Doufám, že jste měli trpělivost přečíst si předchozí materiál a zejména článek z „Lékařských novin“? Ptám se na to, protože úředníci ve zdravotnictví a generálové astmatu buď neměli trpělivost, nebo si to prostě nečetli. Myslíte si, že na to někdo zareagoval? Vůbec nikdo! Tohle je hlas volající v divočině. Konec konců, ti, kdo jsou zodpovědní za zdravotní péči, neslyší žádné argumenty, protože je mnohem výhodnější dostávat peníze od jejich dobrodinců od farmaceutických společností a zavírat oči před vším, co se stane. I když situace s astmatem vypadá velmi vážně. Zde jsou jen některá z čísel uvedených v jedné ze zpráv mezinárodního výboru pro astma s názvem GINA: prevalence tohoto onemocnění se celosvětově pohybuje od 5% do 30–35% (!) Z celkové populace. První místa v prevalenci příznaků astmatu (srovnatelné pouze s epidemií!) Obsazují Velká Británie, Nový Zéland, Austrálie, Kanada, Peru, Brazílie, USA, Uruguay, Kuvajt, Malta, Německo atd. Rusko, mimochodem, zaujímá jedno z posledních míst: astmatici v naší zemi není více než 10-15%. Ale s přihlédnutím k celkové populaci dosahuje toto číslo 10–15 milionů lidí!

Na celém světě žije až 500 milionů lidí s bronchiálním astmatem. Podle stejného výboru dosahuje prevalence těžkého astmatu u všech postižených 10% a úmrtnost lidí s těžkým onemocněním dosahuje v některých zemích 35%. To znamená, že třetina všech lidí s těžkým astmatem je ztracena! Tyto údaje jsem uvedl ve své monografii „Astma. Skutečná příčina nemoci “, aby ti, kdo si přejí, mohli tento materiál bez potíží studovat, protože kniha je volně dostupná na internetu. Přirozeně vyvstává otázka: proč tolik pacientů umírá? O tom bude nyní pojednáno. Nejprve řeknu, že úmrtnost v populaci astmatiků je způsobena samotným onemocněním a jeho komplikacemi spojenými s vývojem nevratných změn v plicích. Nebudeme o nich mluvit - toto je téma pro samostatnou knihu. Je však třeba podrobně probrat dvě hlavní příčiny úmrtí na astma..

Prvním důvodem je nekontrolované užívání antiastmatik. Asi před dvaceti lety jsem v knize „Evoluce astmatu...“ a v časopise „Doktor“ zveřejnil výsledky svého výzkumu problému náhlé smrti, o kterém chci krátce hovořit.

V 50. a 60. letech minulého století se první vlna náhlých úmrtí na astma přehnala západní Evropou, zejména ve Velké Británii, kdy byli mladí astmatici nalezeni mrtví s plechovkami bronchodilatačních aerosolů v rukou, které se v té době poprvé objevily na farmaceutickém trhu. Mnoho vědců přisuzovalo tyto tragické konce nedokonalosti samotných drog..

Uplynuly roky. Inhalátory se zlepšily a nadále byly hlášeny náhlé úmrtí se smrtelnou nevyhnutelností. K léčbě astmatu se začaly používat hormonální léky v tabletách a inhalacích. Zdálo se, že řešení tohoto problému je blízko. Ukázalo se však, že nemoc byla příliš zákeřná - úmrtí na astma stále rostla, a to pokračuje dodnes. Nejnepříjemnější stránka tohoto onemocnění spočívá v nepředvídatelnosti situace: jakýkoli astmatik, který se cítí uspokojivě, navíc užívá silné hormonální léky, není imunní vůči náhlé smrti. Pro mnoho vědců se i dnes situace jeví jako slepá ulička. Pokud se však na to podíváte pozorně, ukáže se, že problém náhlé smrti úzce souvisí s historií léčby astmatu. Logická analýza známých vědeckých faktů nám umožňuje představit je v následujícím pořadí.

 1. Od začátku 20. století, téměř okamžitě po objevu, izolaci a syntéze adrenalinu, začalo jeho široké použití pro léčbu astmatu. Ukázalo se, že je to nejúčinnější a nejbezpečnější z prostředků, které v té době existovaly: byly popsány případy, kdy pacientům bylo podáváno několik desítek adrenalinových injekcí denně na zmírnění záchvatů. A při tak rozšířeném užívání adrenalinu nedošlo ke zvýšení úmrtnosti na astma, i když jeho užívání způsobilo vedlejší účinky, jako je bušení srdce a vysoký krevní tlak..
 2. Touha eliminovat vedlejší účinky adrenalinu vedla ve 30. - 40. letech minulého století k vytvoření prvních syntetických bronchodilatačních léků. A přesně od konce 30. až 40. let se po podání adrenalinu na pozadí předchozích inhalací jeho syntetických analogů začaly popisovat úmrtí nebo zhoršení stavu astmatiků..
 3. A již v 50. až 60. letech se na pozadí rozšířeného užívání syntetických bronchodilatačních drog začaly zaznamenávat epidemie náhlých úmrtí na astma. Jak již bylo zmíněno, vědci viděli příčinu nehod v nedokonalosti těchto léků. Pokročilejší inhalátory (například Berotek a Salbutamol) však tento problém nevyřešily..
 4. Současně existovala teorie nedostatečné produkce adrenalinu u pacientů s astmatem. Rychle však vyšlo najevo, že obsah adrenalinu a jeho analogů v krvi pacientů s těžkým astmatem překročil fyziologickou normu 5–10krát. Hypotéza nedostatku adrenalinu byla vyvrácena, ale nikdo nenaznačoval, že příčinou vážného stavu nebo náhlé smrti může být jeho zvýšená koncentrace v krvi. Nestalo se tak, zjevně z toho důvodu, že teprve o 15-20 let později byl zjištěn následující vědecký fakt.
 5. Případy náhlé smrti na astma jsou nejčastěji pozorovány u osob emočně nestabilních (tj. Potenciálně reagujících na stresové situace s velkým návalem adrenalinu).

Tato pozorování lze vysvětlit pouze takto: náhlá smrt na astma není způsobena použitím jednotlivých syntetických bronchodilatačních léků, ale jejich interakcí s adrenalinem v těle pacienta. Tento předpoklad byl potvrzen v roce 1992 v našem pulmonologickém centru při studiu reakce bronchiálního stromu na interakci syntetického léku Beroteka a adrenalinu. Vyšetřovaní pacienti po užívání 1–2 dávek přípravku Beroteka podstoupili následnou inhalaci adrenalinu. Ukázalo se, že u astmatiků identických na první pohled byla tato interakce naprosto opačná. U některých pacientů to vedlo k pozitivnímu výsledku, u jiných to bylo neutrální a u jiných to bylo paradoxní: vdechování adrenalinu poté, co Berotek způsobil potíže s dýcháním, někdy docela těžké.

Postava: 5. Reakce bronchiálního stromu na Berotek a adrenalin:
ref FVD% - počáteční ukazatele respiračních funkcí; % ber. a% addr. - změna indikátoru v% po inhalaci přípravku Berotek a adrenalinu.

Z obrázku vidíte, že v prvním případě neexistuje žádná pozitivní reakce jak na Berotka, tak na adrenalin; ve druhém je reakce na Berotka pozitivní, ale na adrenalin chybí; ve třetí je odhalena pozitivní reakce na oba léky a ve čtvrté, na pozadí pozitivní odpovědi na Berotka, se reakce na adrenalin stává negativní a pacient má potíže s dýcháním. To znamená, že mezi inhalovanými aerosoly a astmatickým vlastním adrenalinem se vyvíjí patologický konflikt, který vede k fatálnímu výsledku. Mechanismus tohoto jevu je podrobně popsán v mé knize „Evoluce astmatu: adrenalin léčí, adrenalin zabíjí“ (1992). A smrtelné nebezpečí takového konfliktu spočívá ve skutečnosti, že je neustále vyvoláváno interakcí inhalačních bronchodilatancií s astmatickým vlastním nadledvinovým systémem. Naštěstí to lze realizovat pouze za stresových podmínek (fyzické a emoční přetěžování, extrémní situace), doprovázené velkým uvolňováním adrenalinu a jeho analogů do krve, což se projevuje v případech náhlé smrti. Proto chci všem čtenářům dát dva tipy:

1. Pokud jedna nebo dvě dávky z inhalátoru obsahujícího krátkodobě působící bronchodilatátor (Salbutamol, Berotek) nepřinesou úlevu nebo se jejich potřeba zvýší (více než 3–4 dechy denně), pak je nemoc mimo kontrolu a je život ohrožující.

2. Léky s dlouhodobým účinkem (Formoterol, Salmetorol) jsou ještě nebezpečnější, proto byste je neměli volit pro samoléčbu.

Ve vědecké literatuře v 90. letech. existují důkazy, že jejich nekontrolované užívání zvyšuje riziko náhlé smrti, protože mohou „maskovat“ zhoršující se stav astmatiků.

Na závěr ještě jednou opakuji: případy náhlé smrti jsou spojeny se skutečností, že většina bronchodilatancií jsou deriváty adrenalinu - jednoho z hlavních regulátorů v lidském těle. A při nekontrolované léčbě mezi vlastním adrenalinem a syntetickými bronchodilatátory vzniká vážný konflikt, který vede k fatálnímu výsledku. Podobnou reakci lze pozorovat při vdechování jakýchkoli bronchodilatancií - derivátů adrenalinu, nejen Beroteky. Náhlá smrt na astma dnes naštěstí není tak běžná. A hlavní příčinou úmrtí většiny astmatiků je těžká bronchiální obstrukce způsobená úplným zablokováním lumenu viskózním hlenem. O tom si povíme v následující kapitole..

K jakým komplikacím může bronchiální astma vést??

Bronchiální astma (BA) je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, při kterém se často vyskytují bronchiální křeče. K tomu dochází pod vlivem negativních vnějších faktorů..

Vyvolávají vývoj nemoci a jsou také schopné způsobit její exacerbaci. S takovými exacerbacemi se u pacienta projevují příznaky onemocnění ve velmi agresivní formě. Tyto jevy zvané astmatické záchvaty jsou velmi nebezpečné a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc..

Nebezpečí nemoci však nespočívá jen v ostrých a akutních záchvatech. Pokud neexistuje správná a účinná léčba, bronchiální astma povede ke komplikacím nejen dýchacího ústrojí, ale celého organismu jako celku..

 • Druhy respiračních komplikací
 • Srdeční poruchy
 • Gastrointestinální problémy
 • Komplikace v mozku
 • Další důsledky

Hlavní typy komplikací

Komplikace bronchiálního astmatu lze rozdělit do několika skupin, které patří do různých orgánů..

Mezi nimi jsou:

 • respirační (akutní nebo chronický typ),
 • srdce,
 • gastrointestinální problémy,
 • intelektuální,
 • ostatní.

Znalost těchto komplikací je pro pacienty nezbytná, protože ne každý považuje za nutné dodržovat doporučení lékaře. Lidé mají někdy pocit, že astma nelze vyléčit, takže to není třeba ani zkoušet. Lidé však znají důsledky bronchiálního astmatu, které mohou být velmi rozsáhlé, a stávají se odpovědnějšími ve vztahu ke svému zdraví..

Druhy respiračních komplikací

Komplikace bronchiálního astmatu, charakteristické pro dýchací systém, mohou být akutní a chronické. Mezi akutní patří:

 1. Status asthmaticus. Tento problém je akutním záchvatem udušení. Tento útok se liší v délce trvání, během kterého bronchioly bobtnají a hromadí se v nich sputum. Je nemožné se této patologie zbavit sami; je nutná urgentní pomoc kvalifikovaného odborníka.
 2. Respirační selhání. Za přítomnosti této patologie v procesu dýchání kyslík téměř nevstupuje do plic, v důsledku čehož dochází k udušení a zvyšuje se také zatížení dalších orgánů a systémů (kvůli hladovění kyslíkem).
 3. Spontánní pneumotorax. Je charakterizován prasknutím plicní tkáně, v důsledku čehož se vzduch hromadí v pleurální dutině. Kromě toho má pacient silné bolesti na hrudi..
 4. Atelektáza. Tento stav je charakterizován zhoršenou ventilací. Vyskytuje se kvůli tomu, že alveoly nefungují správně, tvoří a hromadí hustý hlen v průduškách. Ve svých projevech je toto onemocnění podobné astmatickému záchvatu, ale trvá příliš dlouho, nelze jej zastavit běžnými léky..

Hlavní chronická onemocnění dýchacích cest vyplývající z AD:

  Hyperinflace plic. Tato diagnóza znamená, že plíce mají tendenci být plné vzduchu. V takovém případě nemůže pacient během výdechu úplně vyprázdnit plíce, což znamená, že dýchací systém nefunguje správně..

Emfyzém plic. V tomto případě se bronchioly rozšiřují a mění se alveolární stěny. Funkce plic je narušena. Běžnými příznaky onemocnění jsou kašel, dušnost.

Emfyzém plic

 • Pneumoskleróza. Za přítomnosti tohoto onemocnění může být část aktivní plicní tkáně nahrazena neaktivní. To vede k abnormalitám ve fungování orgánu, bolesti na hrudi, neustálé dušnosti a kašli..
 • Srdeční poruchy

  U bronchiálního astmatu může mít pacientovo tělo nedostatek kyslíku, což zhoršuje činnost mnoha orgánů. Nejprve se to odráží v srdci, které je nuceno intenzivněji se stahovat, aby dodalo tělu užitečné látky..

  Pokud je tento jev pozorován příliš často, mohou nastat nevratné změny ve fungování srdce. Nejběžnějším výskytem v tomto případě je vývoj cor pulmonale u pacienta. Jedná se o patologii, při které stěny orgánu zesilují a samotný orgán se zvětšuje. Pacient se cítí slabý, jeho chuť k jídlu klesá, často se objevují bolesti hlavy a klesá jeho pracovní kapacita. S takovou patologií je často pozorováno mdloby..

  Dalším problémem je nadměrné namáhání krevních cév, které vede k jejich ztenčení a také ke zvýšení tlaku..

  Gastrointestinální problémy

  Komplikace v práci gastrointestinálního traktu nevznikají v důsledku samotného bronchiálního astmatu. Nemoc je pouze nepřímým podnětem. Faktem je, že proces léčby BA se liší v délce trvání a pacient je nucen užívat léky každý den..

  Navzdory skutečnosti, že pomocí léků je bronchiální astma neutralizováno, jejich časté užívání má pro tělo nepříznivé následky..

  To se projevuje nejen poruchami trávení - v některých případech může začít vnitřní krvácení. Proto byste se měli pokusit této komplikaci zabránit..

  Komplikace v mozku

  Tento typ následků je nejzávažnější, protože mozek ovlivňuje práci všech ostatních orgánů. Mozkové komplikace bronchiálního astmatu jsou způsobeny skutečností, že jakékoli změny ve složení a množství krve nepříznivě ovlivňují fungování mozku..

  Protože AD je často spojována s nedostatkem kyslíku a přesycením krve oxidem uhličitým, mohou se v mozkových tkáních objevit patologické procesy. To se stává příčinou poruch v práci paměti a pro člověka je také mnohem obtížnější soustředit pozornost. Poruchy vědomí, které se projevují v podobě nadměrné podrážděnosti, častých změn nálady a agresivity, nejsou neobvyklé. Osoba je charakterizována depresivními myšlenkami, emoční nestabilitou, sníženým výkonem.

  Jedna z mozkových komplikací astmatu se nazývá bettolepsie. Vzniká jako reakce na selhání procesu zásobování mozkem krví. Silný kašel vyvolává zvýšení tlaku v oblasti hrudníku, kvůli kterému může být během takového útoku krátce narušeno vědomí.

  Další důsledky

  Mezi tyto komplikace patří komplikace spojené s chorobami doprovázejícími bronchiální astma. Tyto důsledky se vyskytují zřídka, ale pokud jsou přítomny, má člověk obtížné období.

  Mezi hlavní patří:

  1. Inkontinence moči a výkalů. Během záchvatů agresivního kašle se může zvýšit nitrobřišní tlak. Pokud má pacient takové rysy jako slabost svěračů, existuje možnost těchto problémů..
  2. Výhřez dělohy. Stejné důvody jako v předchozím případě, v kombinaci se slabým perineálním svalem, mohou vést k tomuto jevu. Někdy také dochází k prolapsu konečníku.
  3. Kýly různých typů. Vyskytují se během těžkých astmatických záchvatů..
  4. Vnitřní slzy, vnitřní krvácení. Tento typ komplikací se vyskytuje jen zřídka, je vyvolán pouze velmi závažným průběhem bronchiálního astmatu.

  Příčiny komplikací a možné následky

  Každý z uvedených důsledků má své vlastní důvody. Celkově lze však rozlišit jeden faktor, který je rozhodující. Komplikace bronchiálního astmatu se nejčastěji vyskytují, když jsou pacienti nepozorní ke svému zdraví.

  Pacienti během remise často nedodržují doporučení lékaře, což vyvolává zhoršení nejprve astmatické povahy a později se vyskytnou problémy nesouvisející s dýchacím systémem. Lidské tělo je vzájemně propojený systém, ve kterém problémy jednoho orgánu ovlivňují fungování druhého. Proto je velmi důležité pečovat o své zdraví a léčit zjištěná onemocnění..

  Možným problémům bude možné se vyhnout pouze při správné léčbě. Pacient musí nutně dodržovat doporučení lékaře, nepřerušovat příjem léků a informovat odborníka o jakýchkoli odchylkách a vedlejších účincích. U bronchiálního astmatu je amatérský výkon nepřijatelný.

  Předcházení zhoršení je považováno za velmi důležité. Protože se mohou objevit v důsledku astmatu, musíte se pokusit zabránit jeho dalšímu rozvoji. K tomu potřebujete:

  • odmítnout špatné návyky,
  • minimalizujte kontakt s dráždivými látkami,
  • nezanedbávejte čištění,
  • vyhněte se stresu a nadměrné fyzické námaze.

  Pacienti se zajímají o to, zda je možné zemřít na astma. I když neberete v úvahu pravděpodobné komplikace, může být přítomnost takové nemoci smrtelná. Samozřejmě ne každý astmatik má v důsledku nemoci zkrácen život - značný počet pacientů s tímto onemocněním žije velmi dlouho a nepociťuje výrazné potíže..

  Smrt na astma je možná v závažných případech onemocnění, kdy jsou útoky časté a agresivní. V tomto případě je nutná včasná kvalifikovaná pomoc, kterou někdy jednoduše nelze získat. Pacienti často umírají na skutečnost, že v době exacerbace neměli potřebný lék, nebo kvůli chybným činům při poskytování první pomoci.

  Abyste tomu zabránili, musíte se zeptat svého lékaře, jak v takových situacích jednat, a vždy nosit drogu k zastavení útoku s sebou.

  Pokud je pacient náchylný k záchvatům paniky během exacerbace astmatu, existuje vysoká pravděpodobnost, že v danou chvíli nebude schopen podniknout žádné kroky. Je nežádoucí, aby tito lidé byli sami..

  Kromě nebezpečí, které samotné bronchiální astma představuje pro život pacienta, bychom neměli zapomínat na to, jak mohou ovlivnit komplikace. Některé z nich mohou být při absenci lékařské péče smrtelné..

  Je možné zemřít na astma??

  Nebezpečná respirační choroba dýchacích cest - astma, což v řečtině znamená „dušnost“, je doprovázena periodickými záchvaty udušení. Lidé s touto diagnózou si často kladou otázku - je možné zemřít na astma? Pravděpodobnost smrtelného výsledku určitě existuje, ale existují i ​​příznivé předpovědi, o kterých si povíme v našem článku..

  Statistiky onemocnění s bronchiálním astmatem podle věku

  Kolik lidí žije s astmatem?

  Lidé žijící s diagnózou astma se často ptají, jak dlouho mohou žít s touto nebezpečnou nemocí? Ani jeden lékař nedokáže přesně předpovědět délku života. Závisí to na individuálních kritériích, průběhu onemocnění a opatřeních přijatých nemocným k prodloužení jeho života. Jednoduše řečeno, pokud pravidelně provádíte preventivní opatření a přísně dodržujete doporučení ošetřujícího lékaře, můžete s astmatem žít mnoho let.

  Podle statistik dochází k úmrtí na astmatický záchvat v chronickém průběhu onemocnění. Během období zdravotního postižení, jehož délka dosahuje 4–5 let, prakticky neexistují žádné případy úmrtí. Aby se eliminovalo riziko tragických následků, pacientovi se doporučuje dlouhá léčba. Moderní léky často zcela blokují hrozbu útoku. Použití těchto prostředků je přísně podle lékařského předpisu, protože všechny léky na astma mají silný účinek. I sebemenší předávkování může mít nenapravitelné následky..

  Pokud je diagnostikováno astma, kouření je nepřijatelné. Nikotin obsažený v cigaretách aktivuje příznaky onemocnění průdušek, které se projevují prudkým kašlem, sípáním a hromaděním hlenu v dýchacích orgánech.
  Podle statistik se astmatici, kteří pravidelně podstupují preventivní léčbu a dodržují všechna doporučení lékaře, dožívají důchodového věku. Úmrtí v dřívějších stadiích života jsou pozorována u lidí, kteří nedodrželi přesně všechna jmenování pulmonologa. Na základě těchto údajů můžeme vyvodit příslušný závěr: pokud chce člověk žít dlouhý život, musíte se pečlivě starat o své zdraví!

  Jak snížit riziko úmrtí během astmatického záchvatu?

  Abyste vyloučili riziko úmrtí během strašného udušení, musíte přísně dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře. Kompetentní lékař předepíše komplexní léčbu a pacientovi podrobně vysvětlí, jak žít s astmatem, na co si dát pozor a jaký životní styl bude pro chronicky nemocného nejbezpečnější..

  Průběh léčby a preventivní opatření jsou vybírány přísně individuální formou po komplexním vyšetření pacienta. Při předepisování lékař bere v úvahu dobu trvání bronchiálního onemocnění, přítomnost nebo nepřítomnost komplikací, věk pacienta a další neméně důležitá kritéria.
  Smrt na astma může nastat při jakémkoli záchvatu, ale pokud budete správně dodržovat všechna doporučení odborníka, budete vést zdravý životní styl a nebudete ignorovat pravidelnou prevenci nemoci, můžete významně snížit riziko tragického výsledku. Nejohroženější jsou starší lidé, kteří mají četné komplikace a těžkou formu onemocnění.

  Akutní astmatický záchvat lze dobře zmírnit pomocí speciálních inhalátorů, které blokují účinek udušení. Tento lék lze zakoupit v lékárně podle pokynů lékaře. Včasné použití inhalátoru vám umožní eliminovat rizika vážných komplikací a kritických následků, včetně lidské smrti.

  Efektivní způsoby, jak eliminovat útok

  Udušení je vyvoláváno jakýmikoli alergickými látkami, takže i při běžné procházce na čerstvém vzduchu může mít člověk náhlý záchvat. V takových situacích je velmi důležité přijmout včasná opatření pomoci. Samozřejmě je nepravděpodobné, že by kolemjdoucí na ulici našli účinné léky na zmírnění nebezpečných příznaků, proto se lidem trpícím tímto onemocněním důrazně doporučuje nosit vždy účinné léky k blokování útoku nebo inhalátor. Okamžité léky pomohou rozšířit průdušek průdušek a eliminovat smrtící udušení.

  Nejoblíbenější jsou inhalátory, které mají mnoho výhod:

  • léková kompozice se nastříká do dýchacích cest a obejde další části hrtanu, což umožňuje okamžitý účinný účinek k zastavení útoku;
  • Pohodlná baňka kompaktní velikosti, která se vejde do tašky nebo kapsy;
  • praktická láhev nezpůsobuje potíže při provozu.

  Pokud nemocný pravidelně sleduje jeho stav a vždy má u sebe inhalátor, aby zmírnil náhlý záchvat, riziko úmrtí se významně sníží..

  Nebezpečné následky

  Nedostatek včasné léčby a prevence zvyšuje pravděpodobnost kritických důsledků. Nejrelevantnější:

  • renální nebo akutní respirační selhání;
  • emfyzém;
  • mozková hypoxie.

  Tyto komplikace se vyvíjejí v poslední fázi astmatu, která je charakterizována celkovým poškozením celého organismu. Při tomto procesu člověk prakticky nevykazuje aktivitu, ztrácí schopnost vykonávat fyzickou práci, cítí těžkou slabost a ospalost. Dále se vyvíjí hypodynamie, která vyvolává vážné poruchy v těle, včetně hormonální povahy.

  Kromě toho je možný rozvoj závažných kardiovaskulárních onemocnění. Tyto důsledky se obvykle rozvinou po 5–7 letech, kdy již byla patologie onemocnění plně vytvořena. Podle statistik jsou problémy s prací srdce pozorovány u většiny astmatiků ve věku 50 let a starších..

  Příčiny smrti během útoku

  Během akutního záchvatu bronchiálního astmatu dochází ke kritickému nedostatku kyslíku, který vyvolává vznik závažných komplikací. Příčinou smrti pacienta jsou zpravidla následky udušení. V 70% případů dochází k úmrtí v důsledku cévní mozkové příhody vyvolané záchvatem nebo náhlou srdeční zástavou.
  Nejvyšší riziko komplikací a náhlé smrti je pozorováno u malých dětí. Tělo nezletilých je vysoce náchylné k různým alergenům, proto při jakémkoli kontaktu s těmito látkami existuje nebezpečný útok udušení. Dětští pulmonologové důrazně doporučují, aby rodiče těchto dětí vyloučili z prostředí dítěte všechny provokující faktory. Je také důležité dodržovat všechna doporučení lékaře týkající se předepsané léčby a prevence, což snižuje riziko úmrtí dítěte..
  Statistiky úmrtí kojenců v důsledku astmatického záchvatu ukazují, že čím je dítě mladší, tím je pravděpodobnější, že zemře.!

  Prevence nemoci

  Nejrelevantnějším způsobem, jak bojovat s astmatickými záchvaty, které vyvolávají smrt pacienta, je prevence. Je zaměřen na snížení nebezpečných příznaků, posílení svalů dýchacích orgánů a zlepšení celkového zdraví těla. Nejúspěšnější výsledky jsou zaznamenány po dlouhodobé prevenci do dvou měsíců..

  Preventivní opatření jsou založena na užívání účinných léků a udržování zdravého životního stylu. Nemocný člověk musí vyloučit užívání nebezpečných produktů a drog, které přispívají k rozvoji záchvatu. Alkohol a kouření jsou nepřijatelné!

  Účinná gymnastická cvičení dýchacího systému a hojivá masáž mohou pomoci snížit riziko astmatických záchvatů. V obytném prostoru by měl převládat čerstvý vzduch, proto by měly být místnosti větrány co nejčastěji. Úroveň vlhkosti by neměla být nižší než 50%. Měli byste také věnovat pozornost ložnímu prádlu. Astmatikům se doporučuje volit spací prádlo z čisté bavlny a syntetické polštáře a přikrývky. Nedoporučuje se pokládat koberce a koberce v místnosti, kožešinové oblečení by mělo být také vyloučeno ze skříně.

  Domácí mazlíčci jsou vážnými provokatéry astmatických záchvatů, takže je nepřijatelné mít v domě, kde žije nemocný člověk, psa nebo kočku! Nejen zvířata s vlnou však mohou vyvolat nebezpečný astmatický záchvat. Do kategorie nedoporučených zvířat patří akvarijní ryby (krmivo pro ryby je nebezpečné). Rovněž je třeba dbát na to, aby v domě byla zasazena vegetace v květináčích (v zemi se mohou tvořit nebezpečné spóry plísní).

  Při úplném vyloučení kontaktu s alergeny se nemocný může vyhnout nebezpečným atakům udušení, a tedy i rizikům náhlé smrti.

  Preventivní opatření a léčba astmatu se nejlépe provádějí na doporučení ošetřujícího lékaře. S takovým onemocněním nemůžete samoléčit pomocí metod tradiční medicíny. Chcete zemřít na trýznivé udušení? Poté postupujte podle pokynů ošetřujícího pulmonologa a nezapomeňte provést včasnou profylaxi, která významně snižuje riziko nebezpečných příznaků..

  Je možné zemřít na bronchiální astma: příčiny smrti a preventivní opatření

  Bronchiální astma je nebezpečné onemocnění dýchacího systému, které je doprovázeno záchvaty udušení a dlouhodobým kašláním. Toto onemocnění nelze zcela vyléčit a při nesprávné terapii je pravděpodobnost komplikací vysoká..

  Pacienti se proto často zajímají o to, zda je možné zemřít na astma. Při zodpovězení této otázky je třeba vzít v úvahu vlastnosti onemocnění, komplikace, důvody jejich vývoje a rizika s nimi spojená..

  Vlastnosti nemoci

  Navzdory skutečnosti, že astma je nevyléčitelné onemocnění, není považováno za smrtelné. Většina pacientů může podle své diagnózy přežít do vysokého věku bez výrazného nepohodlí. Je však nutné dodržovat doporučení lékaře týkající se léčby a preventivních opatření a účastnit se rutinních vyšetření. S takovou patologií je velmi důležité kontrolovat vaši pohodu..

  BA je způsobena zvýšenou citlivostí průdušek na nepříznivé vnější vlivy. Pod jejich vlivem dochází k bronchospasmu, kvůli kterému má pacient potíže s dýcháním. V průduškách astmatu vždy dochází k zánětlivému procesu, a proto se v nich hromadí hlen..

  Zabraňuje vstupu vzduchu do plic a okysličení těla. U bronchospasmu se situace zhoršuje, což vede k hladovění kyslíkem a astmatickým záchvatům. V závažných případech může dojít k úplnému zastavení přívodu kyslíku, což může vést k udušení pacienta.

  Příznaky astmatu jsou následující:

  • silný kašel s výtokem sputa nebo bez něj, který se může v noci zhoršovat;
  • sípání v hrudi;
  • pocit svírání na hrudi;
  • potřeba použití dalších svalových skupin během inhalace;
  • potíže s dýcháním až do udušení.

  Tyto funkce se nezobrazí okamžitě. V počáteční fázi jsou příznaky onemocnění nevýznamné, což komplikuje diagnózu. Čím dříve je však onemocnění zjištěno, tím je pravděpodobnější příznivá prognóza. Pomocí léků předepsaných lékařem bude možné vyhnout se progresi patologie a komplikací.

  Úmrtnost na bronchiální astma je nízká a prognóza, navzdory chronické povaze jeho průběhu, je obvykle příznivá. Pokud pacient užívá léky předepsané odborníkem a dodržuje pravidla prevence, nedojde k výraznému zhoršení jeho stavu. Smrt na astma je pravděpodobnější u těch, kteří ignorují doporučení lékaře.

  Kolik lidí žije s astmatem

  Nikdo nedokáže předpovědět délku života astmatického pacienta. Mnoho okolností to ovlivňuje. Pokud budete postupovat podle doporučení lékaře, je pravděpodobnost úmrtí na astma velmi nízká. Správně vybrané léky a preventivní opatření umožňují člověku dožít se vysokého věku. Úmrtí u pacientů s astmatem jsou možná kvůli nesprávnému chování.

  Obvykle se jedná o kouření, díky kterému nemoc rychle postupuje. Úmrtí může být také způsobeno nedostatkem systematičnosti při užívání léků a nedodržováním jejich dávek. S takovou neopatrností může dopad traumatizujícího faktoru vyvolat silný útok. Nedostatek pomoci v této situaci končí tragicky.

  Příčiny úmrtí na astma

  AD není fatální diagnóza, ale pacienti mohou na toto onemocnění zemřít. Proto je nutné vědět, proč je možný fatální výsledek. Chcete-li to provést, měli byste zjistit nejčastější příčiny úmrtí na astma..

  Astmatici nejčastěji umírají kvůli své nedbalosti nebo nedbalosti. Toto onemocnění vyžaduje pečlivé sledování a neustálou terapii, díky níž lze stav remise prodloužit..

  Stává se však také, že i přes splnění všech lékařských schůzek pacient stále umírá. Náhlé záchvaty udušení vedou k úmrtí, když pacient nemá potřebné léky nebo je nemůže užívat. K tomu dochází nejčastěji u dětí. Neméně nebezpečné jsou noční útoky, během nichž se astmatik probouzí kvůli tomu, že nemůže dýchat.

  Někdy pacienti neumírají kvůli bronchiálnímu astmatu, ale kvůli jeho komplikacím. Respirační selhání, které je hlavní charakteristikou patologie, vede k výskytu mnoha doprovodných onemocnění. Někteří z nich se stanou smrtícími.

  Závažné následky AD se obvykle objevují u dospělých pacientů, kteří s touto diagnózou žijí již mnoho let. S věkem tělo oslabuje, jeho ochranné funkce se snižují. To vede k progresi astmatu a vzniku dalších onemocnění..

  U dospělých

  Astma u dospělých může být smrtelná. Čím je pacient starší, tím více problémů s tělem může mít. Je to způsobeno změnami souvisejícími s věkem, kvůli kterým dochází k regeneraci buněk a eliminaci poruch mnohem pomaleji. S věkem se produkce potřebných látek, které regulují fungování vnitřních orgánů, postupně snižuje, častěji jsou pozorovány případy nedostatku vitamínů.

  To vše se stává důvodem oslabení imunity a zvýšené citlivosti na vnější vlivy. Proto je AD u lidí zralého a vysokého věku velmi obtížná. Často mají bronchospazmus a příznaky způsobené tímto jevem jsou velmi intenzivní..

  Rovněž u těchto pacientů má astma bronchiale často závažné následky. To je také způsobeno změnami souvisejícími s věkem, kvůli kterým je nedostatek kyslíku obzvláště škodlivý pro stav vnitřních orgánů. Pokud osoba trpí astmatem po dlouhou dobu, existuje vysoká pravděpodobnost vzniku takových abnormalit, jako jsou:

  • hypoxie mozku;
  • emfyzém;
  • selhání ledvin;
  • trombóza;
  • infarkt myokardu;
  • mrtvice.

  Kterákoli z těchto patologií může způsobit smrt pacienta..

  V důchodovém věku se riziko náhlého úmrtí na astma významně zvyšuje. Pro takové pacienty je obtížné sledovat jejich pohodu z důvodu poruchy paměti a koncentrace. Mnoho lidí má problémy s mobilitou a rychlostí reakce. To může být při závažných astmatických záchvatech fatální..

  U dětí

  Nástup smrti u dětského astmatu je způsoben vlastnostmi organismu kojenců. U mladých pacientů není imunitní systém zcela vytvořen, a proto může být u nich AD obzvláště obtížná. Postupným stárnutím a posilováním těla mohou symptomatické projevy ustupovat. Proto se závažné formy onemocnění obvykle zaznamenávají u malých dětí, nikoli u dospívajících..

  Druhým důvodem, proč astmatické děti umírají, je jejich neschopnost posoudit jejich blahobyt a informovat rodiče o nepohodlí, když se přiblíží. Dospělí si proto útok všimnou, pouze když je dítě velmi nemocné. Děti také nejsou schopny dodržovat lékařská doporučení týkající se preventivních opatření. Rodiče by proto měli zabránit kontaktu dítěte s traumatickými faktory..

  Situaci komplikuje skutečnost, že děti jsou citlivější na nedostatečný příjem kyslíku. Jejich orgány se stále vyvíjejí, takže hypoxie vede k výskytu dalších onemocnění. To může dítě ještě zhoršit..

  K úmrtí dětí na astma nejčastěji dochází během neočekávaného nočního záchvatu udušení, kdy v blízkosti malého pacienta nejsou žádní dospělí, kteří by mohli poskytnout pomoc. Smrt je také pravděpodobná při prvním projevu astmatu. Nevědí o přítomnosti takové patologie u dítěte, rodiče nevědí, jak jednat, a někdy nemohou správně posoudit jeho stav.

  Při analýze dalších situací, kdy došlo k smutné události v důsledku astmatu, je možné jako příčinu pojmenovat nesprávnou terapii. Lékaři ne vždy předepisují steroidy dětem, které potřebují, nebo jsou předepisovány v příliš malých dávkách. Tento lék nefunguje a onemocnění se stále vyvíjí. Výsledkem je vážný útok, který je fatální.

  Posledním rizikovým faktorem je nedostatečné povědomí rodičů o péči o astmatické dítě. Neexistuje ani jasný terapeutický program určený k boji s astmatem u dětí. Lékaři musí experimentovat s dávkami, aby našli správnou léčbu, která zpomaluje výsledky..

  Jak snížit riziko úmrtí na astma

  Existuje pouze jeden způsob, jak snížit riziko úmrtí na astma, a to kontrolovat onemocnění. To znamená použití různých metod vybraných podle klinického obrazu a individuálních charakteristik..

  Správná léčba astmatu je klíčová. Specialista musí předepsat vhodný lék na kontrolu záchvatů. Pacient by měl mít tyto léky vždy na dosah, aby je bylo možné používat podle potřeby..

  Je také důležité zabránit vzplanutí. Protože astmatické záchvaty se vyskytují pod vlivem vnějších podnětů, je nutné vyloučit kontakt s nimi nebo minimalizovat nebezpečnou interakci. Pacientům se doporučuje, aby se vyhýbali cigaretovému kouři, silnému zápachu, prachu, vlně, chladu.

  Kromě toho jsou velmi důležitá opatření k posílení a zlepšení těla. Zahrnují dodržování hypoalergenní stravy, užívání imunomodulačních látek a vitamínů, mírnou aktivitu, provádění dechových cvičení, častý pobyt na čerstvém vzduchu.

  Pacient by měl nezávisle vyšetřovat funkční vlastnosti dýchacího systému pomocí špičkového průtokoměru. To vám umožní všimnout si blížícího se útoku před nástupem příznaků a přijmout nezbytná opatření k jeho zastavení..

  Co dělat během útoku

  Protože nejčastější jsou úmrtí na neočekávaný záchvat bronchiálního astmatu, musíte vědět, jak v takové situaci jednat. Nejúčinnějším způsobem léčby astmatického záchvatu je užívání léků. Pacient by proto neměl bez inhalátoru opouštět dům..

  Je třeba mít na paměti, že drogy mohou působit pomalu a rychle. Chcete-li odstranit náhlé příznaky, musíte použít rychle působící léky. Pomalu působící léky nejsou vhodné pro použití během exacerbace onemocnění.

  Po užití léku je nutné eliminovat traumatický účinek, který vyvolal výskyt příznaků.

  Prevence exacerbací

  Smrt na astma děsí mnoho lidí s astmatem. Aby se zabránilo takovému výsledku, je nutné věnovat pozornost prevenci exacerbací.

  Zahrnuje časté konzultace s lékařem, hypoalergenní výživu, vzdání se špatných návyků, posílení těla. Pacient musí pečlivě sledovat své zdraví a dodržovat lékařská doporučení. Pokud budou nalezeny nějaké změny, nahlaste je specialistovi.

  Články O Zánět Hltanu