Hlavní Tracheitida

Kolik lidí žije s rakovinou 4. stupně?

Otázka, jak dlouho žijí s rakovinou 4. stupně s metastázami nebo ještě konkrétněji: „Máma (teta, babička...) dostala IV. Stupeň, kolik jí zbývá?“, Ptají se příbuzní pacientů pravidelně onkologů. Když tazatelé neslyšeli jednoznačnou odpověď, zpravidla si začali stěžovat na lékaře.

Proč není a nemůže být jasná odpověď na otázku, jak dlouho žijí pacienti s rakovinou IV. Stádia? Co určuje průměrnou délku života pacienta s tímto velmi pokročilým stadiem rakoviny? Tuto otázku jsme položili lékaři nejvyšší kategorie, vedoucímu vědeckého oddělení inovativních metod terapeutické onkologie a rehabilitace N.N. N.N. Petrova, doktorka lékařských věd Semiglazova Tatiana Jurievna.

Rakovinné buňky jsou vlastní buňky člověka, nad jejichž růstem a množením tělo ztratilo kontrolu.

Vývoj rakoviny má 4 stupně - 4 stupně, z nichž každý je obvykle označen římskými číslicemi od I do IV. Detekce nádoru ve stadiu, kdy se již objevily metastázy ve vzdálených lymfatických uzlinách a / nebo tkáních a orgánech, automaticky určuje fázi procesu jako čtvrtou.

Co ovlivňuje délku života pacienta s rakovinou 4. stupně?

Prognóza života pacientů se zhoubným nádorem IV. Stupně je určena rychlostí šíření nádoru do okolních tkání a vzdálených orgánů..

Období zdvojnásobení nádoru může trvat od 30 dnů do několika let a desetiletí. Existují nádory, které člověk možná nikdy neví o své existenci v těle. Vyznačují se velmi pomalým růstem a po dlouhou dobu se klinicky neprojevují. Jedná se o takzvané latentní, indolentní nebo „dobré“ nádory.

Příklad z praxe. V roce 1997 jsme pod vedením profesora Michaila Lazareviče Geršanoviče ošetřili pacienta s non-Hodgkinovým lymfomem ve stadiu IV. Manžel pacienta se nás zeptal, jak dlouho musí jeho mladá žena žít? Po polychemoterapii a radiační terapii pro zbývající ohniska mě pacientka chodila 20 let vidět v plném zdraví a její syn úspěšně vstoupil na univerzitu.

Existují „zlé nádory“, které se vyznačují agresivním potenciálem pro metastázy. Se zdánlivě malou velikostí primárního zaměření je zaznamenáno rychlé šíření procesu - rychlý výskyt a růst vzdálených metastáz v různých orgánech, nejčastěji v játrech, plicích, kostech, mozku... Ve většině případů však s pomocí moderní a včasné protinádorové léčby všechny je možné převzít kontrolu nad příznaky nemoci a zpomalit nebo dokonce pozastavit „běh“ samotné nemoci.

V některých případech doprovodná onemocnění (těžká forma diabetes mellitus, chronické dekompenzované srdeční selhání, respirační nebo renální selhání, cerebrovaskulární a tromboembolická onemocnění, chronické infekce atd.), Která neumožňují úplnou léčbu, výrazně zhoršují životní prognózu pacienta..

Věkové paradoxy

Existuje představa, že pro starší lidi je obtížnější vypořádat se s onemocněním zvaným rakovina. Velké množství souběžných onemocnění skutečně omezuje použití určitých typů léčby kvůli riziku vzniku různých komplikací. Na druhé straně u starších lidí jsou metabolické procesy zpomaleny a samotný průběh nemoci není aktivní, pomalý. Je důležité si uvědomit, že dnes starší a senilní věk není sám o sobě kontraindikací pro jmenování protinádorové léčby. Větší důležitost má biologický věk pacienta, nikoli věk uvedený v pasu.

Naopak u mladých pacientů je počet doprovodných onemocnění několikanásobně nižší a vůbec nemusí existovat žádná závažná. Aktivní metabolické procesy však mohou částečně přispívat k agresivnímu průběhu nádoru. Věk se tedy stává spojencem i nepřítelem.

Trvání anamnézy (anamnézy) onemocnění, jakož i rezervy protinádorové léčby, má velký význam..

Vše závisí na řadě důležitých faktorů, z nichž hlavním je nádorový pas, který je určen výsledky histologických, imunohistochemických + molekulárně genetický závěr.

Antineoplastická léčba rakoviny ve stadiu IV dnes může zahrnovat:

 • všechny typy protinádorové léčby (chemoterapie, hormonální terapie, cílená, imunoterapie, imunokonjugáty);
 • doprovodná léčba (osteomodifikační látky, například bisfosfonáty nebo denosumab, léková prevence nejčastějších komplikací chemoterapie: nevolnost a zvracení, neutropenie a anémie atd.);
 • radiační terapie, primárně pro úlevu od bolesti;
 • cytoreduktivní chirurgická léčba (zaměřená na snížení objemu nádorových hmot);
 • místní fyzikální metody - fotodynamická terapie, kryodestrukce atd.;
 • symptomatická terapie (zaměřená na nápravu různých příznaků onemocnění) - úleva od bolesti, sedace, náprava nedostatku výživy atd..

Proto jsou nádory rozděleny do 3 hlavních skupin:

 • Vysoce citlivý na chemoterapii, kterou lze pomocí ní vyléčit (nádory zárodečných buněk, cystický drift, Hodgkinův lymfom atd.).
 • Nádory, které reagují na chemoterapii, ale nejsou zcela vyléčeny (non-Hodgkinovy ​​lymfomy, rakovina prsu, malobuněčný karcinom plic, rakovina vaječníků atd.).
 • Nádory, které nereagují dobře na chemoterapii, jako je rakovina žaludku, rakovina jater, rakovina pankreatu, melanom atd...

U pacientů s melanomem stadia IV byl dakarbazin donedávna považován za nejcitlivější lék. Nyní byla přijata data, že onkoimunologická léčiva - inhibitory Chek-point - protilátky proti CTLA-4, PDL1, PD1 (3 léky již byly registrovány v Ruské federaci: ipilimumab, pembrolizumab a nivolumab) znovu „trénují“ imunitní systém těla v boji zhoubný nádor, což znemožňuje „únik“ nádorových buněk z imunitního dohledu. Podle údajů z klinických studií a rozšířeného přístupového programu, který proběhl v našem ústavu, protinádorový účinek těchto léků přetrvává i roky po ukončení léčby. Je důležité si uvědomit, že reakce těla na léky v této skupině je zvláštní. U všech léků patřících do nové třídy inhibitorů bodů imunitní odpovědi by proto měla být léčba zahájena pod dohledem zkušených a kvalifikovaných onkologů.!

Laboratoř molekulární onkologie

U pacientů s rakovinou 4. stupně je třeba vyzdvihnout paliativní pacienty.

Paliativní pacienti jsou ti pacienti s rakovinou, kteří vyčerpali všechny možnosti léčby, jejich těla již nemohou s nemocí bojovat. Fyzický stav těchto pacientů je v některých případech způsoben selháním více orgánů. Vyčerpané možnosti protinádorové léčby neumožňují pokračovat v léčbě. Z obrázku klinického krevního testu můžete vidět, že hematopoéza je ostře potlačena (například nízký hemoglobin, krevní destičky, leukocyty). V biochemické analýze krve naopak může „jít mimo měřítko“, například ukazatele kreatininu, bilirubinu a / nebo transamináz atd..

Fáze, kdy paliativní pacient pociťuje silnou slabost, nevstává z postele a nepohybuje se samostatně, nejí, má zmatek vědomí - se nazývá termální. Všechny možné typy léčby již byly vyzkoušeny a přestaly fungovat, je možná pouze symptomatická pomoc (například úleva od bolestivého syndromu). Příčinou úmrtí pacientů s rakovinou je často selhání více orgánů. Nádor inhibuje funkce důležitých orgánů a systémů těla, hmota nádoru roste a stává se neslučitelnou se životem. Pacienti s rakovinou 4. stupně, kteří dostávají kompetentní paliativní péči, kterou nyní plně poskytuje kvalifikovaný a speciálně vyškolený personál HOSPICE, však mohou žít dostatečně dlouho a s dobrou kvalitou života. Každý pacient má vždy šanci počkat na novou léčbu, na kterou bude rakovina citlivá. Věda jde kupředu mílovými kroky!

Nesmíme zapomenout na psychologické, sociální a duchovní složky. Lékařští psychologové často pomáhají pacientům s rakovinou najít jejich „duchovní kotvy“.

Co poskytuje pacientovi s rakovinou psychologickou pomoc?

 • Emoční stav pacientů a příbuzných se zlepšuje;
 • jsou překonány úzkosti, obavy, potíže v rodinných vztazích;
 • posiluje se motivace podstoupit léčbu;
 • zvyšuje se kvalita života pacientů a jejich rodin;
 • získají dovednosti efektivní komunikace se zdravotnickým personálem, kolegy, přáteli a blízkými lidmi.

Je důležité si uvědomit, že IV fáze maligního procesu je dnes dobře kontrolovaným procesem, který se pomocí protinádorové léčby úspěšně převádí na chronický a pomalý proces. To zase umožňuje pacientům dostát nové a účinnější léčbě. Dvacet let zkušeností jako chemoterapeut v N.N. N.N. Petrov na otázku: „Jak dlouho žijí pacienti s rakovinou 4. stupně?“ vám umožňuje odpovědět: „Dlouhé“, ale s výhradou včasného a moderního zacházení.

Publikace autora:
Tatiana Jurievna Semiglazová
lékař nejvyšší kategorie
Doktor lékařských věd
Vedoucí vědeckého oddělení inovativních metod terapeutické onkologie a rehabilitace N.N. N.N. Petrova

Stupeň 4 rakoviny

Stupeň vývoje rakovinového nádoru určuje velikost a expanzi procesu. Rakovina 4. stupně je poslední fází onkologie, která se vyznačuje nekontrolovaným množením nádorových buněk a výskytem sekundárních ložisek rakoviny ve zdravých tkáních, kostech a vnitřních orgánech. Přítomnost metastáz hraje při selhání další léčby fatální roli.

Důvody terminální fáze

Rychlost růstu rakovinných buněk je ovlivněna mnoha kauzálními faktory, v každém případě jde o individuální proces.

Otázka, co je impulsem pro vývoj maligních nádorů, není dosud plně popsána. Všechny kauzální faktory jsou sloučeny do skupin:

 • Fyzický:
  • nikotin;
  • ultrafialový;
  • Rentgenové záření;
  • záření.
 • Chemikálie:
  • karcinogeny;
  • individuální léková terapie.
 • Biologický:
  • genetická predispozice;
  • snížená imunita;
  • Selhání opravy DNA.
Sedavý životní styl a špatné návyky přispívají k nastartování onkologických procesů v těle.

Existují hlavní důvody, které způsobují tvorbu nádoru u lidí:

 • nekvalitní jídlo;
 • špatné návyky;
 • infekce;
 • stáří;
 • sedavý životní styl.
Zpět na obsah

Typy nádorů

Maligní vzdělávání je rozděleno do následujících typů:

 • Podle typu buňky:
  • gliom;
  • epiteliální karcinom;
  • leukémie kostní dřeně;
  • lymfom;
  • sarkom;
  • embryonální teratom;
  • choriokarcinom.
 • V místě koncentrace:
  • mozek;
  • hrtan;
  • Štítná žláza;
  • plíce;
  • kůže;
  • kosti;
  • krev;
  • prsní žláza;
  • dvojtečka;
  • žaludek nebo slinivka;
  • prostata nebo varlata;
  • děloha.
Zpět na obsah

Fáze vývoje

Informace o stadiu vývoje rakovinového procesu umožňují plánovat, porozumět účinnosti léčby a také prognózu uzdravení. Během vývoje prochází rakovina následujícími fázemi:

 1. Původ špatných buněk.
 2. Tvorba podmíněně benigního nádoru.
 3. Transformace na maligní, s drobnými znaky.
 4. Nebezpečná formace v prekancerózním stavu.
 5. Rychle se rozvíjející nádor.
Zpět na obsah

Vlastnosti projevu: příznaky

Konečné stádium rakoviny je doprovázeno závažnými příznaky. Rakovinné buňky ve 4. stupni onkologie se již rozšířily do blízkých zdravých tkání a orgánů. V závislosti na místě koncentrace procesu a jeho typu se objevují následující znaky:

 • Všeobecné:
  • silná bolest;
  • nedostatek chuti k jídlu;
  • nevolnost;
  • ztráta váhy;
  • zvýšené oddělení potu;
  • teplo.
 • Místní:
  • charakteristická pečeť;
  • zánětlivý proces;
  • krvácející;
  • změna barvy kůže (bledost, cyanóza).
 • S metastázami:
  • kašel (případně s krví);
  • zvětšené lymfatické uzliny;
  • bolesti hlavy;
  • zvětšená játra;
  • srdeční porucha.
Zpět na obsah

Jak je diagnostikována?

Rakovina 4. stupně má poměrně živé příznaky. Ale k určení přesné polohy nádoru a přítomnosti sekundárních ložisek se doporučuje podstoupit vyšetření. Následující metody poskytují maximální informace:

 • pohmat a fyzikální vyšetření;
 • rentgen;
 • biopsie tkáně vyšetřovaného místa;
 • MRI;
 • Ultrazvuk;
 • CT;
 • laparoskopie;
 • krevní test na nádorové markery.

U určitých typů nádorů se uchylují k úzce zaměřeným metodám, jako jsou:

 • kolonoskopie;
 • tracheoskopie;
 • gastroskopie;
 • endoskopie.

Použití laboratorních metod pro rakovinu čtvrtého stupně pomáhá stanovit citlivost rakovinných buněk na léky, které plánují k léčbě nádoru..

Která léčba je vhodná?

Poslední fáze rakoviny je obtížně léčitelná. Je nemožné provést chirurgický zákrok, protože rakovina 4. stupně je doprovázena metastázami do zdravých tkání a orgánů. Jediným způsobem, jak tuto situaci vyřešit, je použití paliativní péče. Nebude možné úplně vyléčit nemoc, ale terapie pomáhá zlepšit život pacienta s rakovinou snížením projevů rakoviny.

Léčba rakoviny 4. stupně zahrnuje použití těchto metod:

 • Ozáření. Rakovina 4. stupně s metastázami dobře reaguje na léčbu. Rakovinové buňky jsou zničeny, tvorba se zmenšuje, ale zdravé buňky také odumírají.
 • Chemoterapie. Různé léky mohou zmenšit nádor, ale bude zapotřebí více než jeden léčebný postup.
 • Imunoterapie. Pomáhá posilovat obranyschopnost těla v boji proti růstu maligních buněk.
Zpět na obsah

Nejnovější technologie

V moderní medicíně se poslední fáze onkologických onemocnění léčí novými metodami:

 • Chemoembolizace. Lék ničí špatné buňky a omezuje přísun krve do nádoru.
 • Neutronová terapie. Záření vám umožňuje hluboce proniknout do nádoru a zbavit ho toxických látek.
Zpět na obsah

Anestézie

Bolest je nejvýraznějším příznakem v poslední fázi, je způsobena zánětlivým procesem v maligní formaci a jejím účinkem na nervovou tkáň. Pacientovi můžete pomoci pouze pomocí léků proti bolesti. Jsou přiřazeny jednotlivě a v následujícím pořadí:

 • Protizánětlivé léky (NSAID) - zmírňují malou bolest.
 • Léky proti bolesti (Ketorol). Zmírněte bolest střední intenzity.
 • Narkotikum („morfin“, „fentanyl“). Je schopen vypořádat se s intenzivní, oslabující bolestí.
Zpět na obsah

Funkce péče

Navzdory skutečnosti, že je pacient v nemocnici nebo doma, musí mu být poskytnuty nezbytné podmínky pro zlepšení stavu, mimo jiné:

 • pohodlný nábytek;
 • provádění léčebných doporučení;
 • denní vyplňování deníku (hmotnost a teplota);
 • speciální strava;
 • preventivní gymnastika u lůžkového pacienta;
 • zajištění požadované koncentrace léku proti bolesti.
Zpět na obsah

Jaká je předpověď?

Je obtížné porazit rakovinu 4. stupně, tato forma onemocnění nevyhnutelně vede k tomu, že lidé umírají. Smrt někdy nepochází z nádoru. Důležitou roli hraje intoxikace, pokles funkcí vnitřních orgánů postižených metastázami. Jak dlouho vám ještě zbývá žít, ovlivňuje několik faktorů:

Očekávaná délka života pacienta závisí na závažnosti a agresivitě rakoviny a také na obecném stavu imunitního systému..

 • lokalizace nádoru a metastázy;
 • věk pacienta;
 • stav imunity;
 • doprovodná onemocnění;
 • celkový a psychický stav.
Zpět na obsah

Životnost

Jak dlouho může člověk s poslední fází rakoviny žít, dokonce ani lékař nedokáže určit. V průměru 10–15% pacientů s rakovinou žije přibližně 5 let. K smrti většinou dochází mnohem dříve. Naděje dožití s ​​tímto onemocněním je navíc vyšší až o 30 let. Čím starší je osoba, tím nižší je míra přežití.

Poslední dny

Je důležité si uvědomit, že v těle dochází k nevratným změnám, výsledek může být jakýkoli. Příbuzní by měli vědět, jaké charakteristické příznaky se objevují před smrtí:

 • Predagonia:
  • halucinace;
  • bledá kůže;
  • nízký tlak.
 • Agónie je známkou bezprostřední smrti:
  • hlasité sípání;
  • přerušované dýchání.
 • Klinická a fixní smrt.

V posledních dnech může být pacient s rakovinou omdlen pod vlivem léků proti bolesti. Navzdory kómatu to slyší, takže je důležité, aby se rodina psychologicky naladila a podpořila ho konverzací a pozitivními vzpomínkami. A pokud bolest již nelze ovládat, musíte být trpěliví a být na místě, projevovat maximální péči.

Rakovina 4. stupně: životní prognóza

K určení stádia onkologie se bere v úvahu velikost nádoru, stupeň jeho šíření v lymfatických uzlinách a tvorba metastáz. V onkologii 4. stupně rakoviny je hlavním měřítkem přítomnost sekundárních ložisek růstu nádoru ve vzdálených orgánech, a to navzdory velikosti novotvaru. Metastázy nejčastěji zahrnují kosti, játra a plíce. Maligní průběh onemocnění je určen přítomností sekundárních maligních ložisek. Některé typy rakoviny nemají charakteristické klinické příznaky a jsou diagnostikovány až ve stádiu tvorby metastáz (sarkom, melanom). Jiní naopak s působivou velikostí nemají sekundární nádory..

Fáze onkologie

Existuje několik stadií rakoviny, které naznačují, jak daleko se nádor rozšířil. K identifikaci stadia maligního novotvaru se bere v úvahu přítomnost metastáz v jiných orgánech, poškození lymfatických uzlin a velikost nádoru. Rakovina je klasifikována následovně:

 • Fáze 0 - hranice novotvaru zůstávají na počátku nádoru. Díky včasné detekci a včasné léčbě je prognóza pozitivní.
 • 1 - objeví se velká nádorová uzlina bez metastáz a poškození lymfatických uzlin. Pacient se může zlepšit správnou terapií.
 • 2 - nádor roste do sousedních tkání. Prognóza je stanovena v závislosti na místě lokalizace a histologických vlastnostech novotvaru. Většina pacientů je z této nemoci vyléčena.
 • 3 - dochází k procesu metastáz. Rakovinné buňky se dělí a cestují po celém těle proudem krve a lymfy. Lékaři mohou léčit pouze ojedinělé případy onemocnění.
 • 4 je nejtěžší. Nádor ve 4. stupni rakoviny napadá mnoho orgánů a v lymfatických uzlinách jsou metastázy. Je nemožné odstranit novotvary chirurgicky. Pacienti nemohou být vyléčeni, přijatelná je pouze podpůrná terapie.

Očekávaná délka života pacientů s rakovinou je omezený počet měsíců nebo několik let. To do značné míry závisí na typu nádoru, psychologické náladě pacienta a jeho příbuzných, kompetentní péči.

Známky nemoci

Příznaky rakoviny 4. stupně zahrnují:

 • neustálá únava, která po odpočinku nezmizí;
 • přetrvávající bolestivé pocity;
 • ztráta váhy;
 • bledá barva kůže;
 • vzhled těsnění v tkáních;
 • trvale zvýšená tělesná teplota;
 • poruchy fungování střev nebo močového měchýře;
 • méně časté krvácení z močového měchýře, konečníku, pochvy, ústní dutiny;
 • přetrvávající kašel, změna hlasu.

I přes tyto příznaky byste neměli s nemocí přestat bojovat. Při správné léčbě, dokonce i ve 4. stupni rakoviny, stále existuje naděje na prodloužení života.

Diagnóza nemoci

V pokročilých případech je nutné důkladné vyšetření, aby se zjistila přítomnost a umístění metastáz. K tomu použijte všechny dostupné moderní diagnostické metody, které vám umožní určit, kde je rakovina, typ maligního nádoru a stupeň poškození okolních orgánů. Většinu informací lze získat pomocí:

 • palpace nádoru;
 • krevní test na nádorové markery;
 • počítačová tomografie;
 • ultrazvukový postup;
 • pozitronová emisní tomografie;
 • scintigrafie;
 • magnetická rezonance;
 • endoskopie;
 • laparoskopie;
 • bioptická analýza.

Laboratorní metody pro studium biomateriálů umožňují určit citlivost nádorových buněk na léky, které budou použity v terapii.

Vlastnosti čtvrté etapy a střední délka života

Specifičnost spočívá v progresivním vývoji rakoviny a výskytu metastáz ve vzdálených orgánech: kostech, mozku, játrech, plicích a lymfatickém systému. Vlastnosti vývoje rakoviny 4. stupně s poškozením různých orgánů:

 • Rakovina děložního hrdla. Nádor se šíří za pánev, metastázy pronikají do močového měchýře a konečníku. Pouze 15% všech případů žije přibližně pět let.
 • Prostata. Nádor ze semenných váčků proniká do konečníku, lymfatických uzlin, ovlivňuje kostní tkáň a vzdálené metastázy pokrývají játra a plíce. K léčbě se v komplexu používá radiační a hormonální terapie. Jak dlouho žijí pacienti s rakovinou 4. stupně s onemocněním prostaty? Chirurgická léčba prodlužuje život pacienta z jednoho na tři roky. Lidský optimismus do značné míry přispívá ke zvýšení střední délky života. Stres a vzrušení naopak zhoršují stav pacienta.
 • Rakovina jater. V poslední fázi onemocnění je pozorována nejnižší míra přežití, pouze u několika pacientů je průměrná délka života až 5 let.
 • Onkologie prsu. Rakovina 4. stupně s metastázami v plicích, průduškách, vzdálených orgánech (játra, žaludek) a poškození blízkých lymfatických uzlin (klavikulární a axilární) je léčena ozařováním a chemoterapií. Očekávaná délka života závisí na věku pacienta a individuálním výběru léků. Život s touto diagnózou trvá u 15% žen až pět nebo více let.
 • Rakovina tlustého střeva. Když metastazují rakovinné buňky do jiných orgánů, léčba nepřináší pozitivní výsledky. Pouze 8 až 15% pacientů může žít pět let.

Kolik lidí žije s rakovinou 4. stupně? Životnost s touto diagnózou závisí na postiženém orgánu a typu rakoviny. To je obvykle krátké období od několika týdnů do roku. Ve výjimečných případech žijí pacienti s poslední fází rakoviny pět nebo více let.

Tradiční léčba

Rakovinu čtvrtého stupně je obtížné vyléčit, protože již začal nevratný proces. Pacienti se snaží použít nejrůznější způsoby hojení, včetně použití tradiční medicíny. Odborníci se domnívají, že by měly být použity následující tradiční metody:

 • Imunoterapie - pomáhá zvyšovat obranyschopnost těla před nekontrolovanou proliferací patogenních buněk. Metoda je dobrá, protože nezpůsobuje vedlejší reakce a nenarušuje integritu zdravých tkání. Léky se vybírají individuálně pro každého pacienta. Nedostatek léčby - dlouhé trvání léčby.
 • Radiační terapie je považována za efektivní způsob eliminace rakovinných buněk 4. stupně s metastázami. Při léčbě touto metodou dochází k úplné destrukci maligních buněk, což vede ke zmenšení velikosti nádoru. Pro postižené kosti se používá ozáření protonovým paprskem. Během léčby se však také zdravé buňky ničí spolu s rakovinnými..
 • Chemoterapie se používá ke snížení růstu rakovinných bujení. Mohou předepsat několik kursů léčby pomocí různých léků ke zvýšení účinnosti. Tato metoda se nejčastěji používá u pacientů s pokročilou rakovinou..

Moderní metody terapie

S rozvojem moderní onkologie se objevily nové metody léčby rakoviny ve stadiu IV. Lékaři úspěšně používají:

 • Neutronová terapie - záření se provádí pomocí neutronů. Pronikají hluboko do poškozených tkání a zbavují je toxických látek.
 • Chemoembolizace - přívod krve do nádoru je přerušen. Injektuje se do něj speciální lék, který ničí rakovinné buňky.

Léčebný režim pro pacienty se vybírá individuálně v závislosti na umístění maligního novotvaru a metastáz. Nejúčinnější léčba je považována za komplexní, když je nádor ovlivněn na imunitní, chemické a fyzikální úrovni..

Fáze 4 rakoviny plic. Příznaky

Toto onemocnění je nevratné a nereaguje na léčbu. Maligní buňky se šíří po celém těle a ovlivňují zdravé tkáně, orgány a lymfatické uzliny a vytvářejí metastázy v kostní tkáni, mozku, ledvinách a játrech. Rychlost šíření nemoci závisí na typu nádoru a má následující příznaky:

 • Kašel se vyskytuje při záchvatech, je slzavé povahy s uvolňováním sputa. U pacientů trpících periferní formou může tento příznak chybět..
 • Bolest na hrudi se stává intenzivní v oblasti postižených plic v důsledku pronikání nádoru do sousedních tkání, samotná plicní tkáň není zásobována receptory bolesti. Obzvláště silné bolestivé pocity jsou v periferní formě nádoru.
 • Hemoptýza začíná v důsledku poškození stěn průdušek a krevních cév. Zpočátku se u sputa objevují pruhy krve, poté se výtok stává rosolovitým jako v karmínovém odstínu, je možná přítomnost hnisu.
 • Dýchavičnost se objevuje v důsledku anginy pectoris a poruch srdečního rytmu.
 • K trávení dochází v důsledku metastatických lézí jícnu a střev.

Jak dlouho žijete s rakovinou plic 4. stupně? V poslední fázi rakoviny plic jsou možné život ohrožující situace: krvácení z dýchacích cest, pneumotorax, syndrom duté žíly, žloutenka. Takové komplikace jsou obzvláště nebezpečné pro starší lidi. Rakovina se vyvíjí velmi rychle a je smrtelná u pacientů, kteří nepoužívají kontinuální léčbu. V průměru se počet pacientů, kteří s touto diagnózou žili pět let, pohybuje v rozmezí od 5 do 15%.

Konečná fáze léčby rakoviny plic

O úplném vyléčení se nemluví. Pacienti s rakovinou plic 4. stupně žijí s terapií zaměřenou na zmírnění příznaků a udržení pacienta naživu. Lékaři pomáhají pacientovi zvládnout srdeční selhání, zánět pohrudnice, zápal plic, bezbolestně odstraňují přebytečnou tekutinu hromadící se v plicích. Kromě toho se provádí imunitní, hormonální, radiační a chemoterapie. Na izraelských klinikách je chemoterapie lékem "Avastin" široce používána a tvrdí, že tato metoda umožňuje kontrolovat růst nádoru a zvyšuje míru přežití pacientů. Jak dlouho může člověk žít s rakovinou plic 4. stupně? Tuto otázku si často klade sám pacient i jeho příbuzní. Prognóza je zklamáním, pouze někteří pacienti žijí 5 let, zbytek umírá mnohem dříve. Lidé unavení z muk často přestávají bojovat o život a odevzdávají se nemocem.

Pokročilá rakovina pankreatu

Taková diagnóza se stanoví, když nádor doroste do značné velikosti, jeho klíčení do sousedních orgánů, poškození lymfatických uzlin a šíření nádoru do vzdálených orgánů. Úplné uzdravení je nemožné v důsledku dysfunkce slinivky břišní a orgánů postižených maligními novotvary. Toto onemocnění je nejčastěji detekováno u lidí po šedesáti letech. Fáze 4 metastázy rakoviny pankreatu se nacházejí v ledvinách, plicích, kostech a játrech. Jeden pacient může mít několik rakovin v celém těle.

K rozvoji onemocnění dochází po několik let a v některých případech proces probíhá rychle od 6 do 12 měsíců. Nejohroženější jsou lidé s cukrovkou, kteří jedí tučné jídlo, pracují v nebezpečných chemických závodech, podstupují operaci žaludku a zneužívají kouření. Podle statistik muži onemocní častěji než ženy. Příznaky rakoviny slinivky 4. stupně, tvořené sekrečními buňkami, které produkují enzymy pro trávení potravy, jsou následující:

 • Dochází k intoxikaci těla. Pacient pociťuje silnou slabost, ztrácí chuť k jídlu, klesá váha, tělesná teplota se pravidelně zvyšuje.
 • Trvalá bolest je neustále přítomna, zesiluje se změnou polohy těla, dává do hrudníku, ramenního pletence, paží, dolní části zad.
 • Porucha trávicího systému. Zvýšení nádoru vede ke kompresi peritoneálních orgánů; není dostatek enzymů k trávení potravy. To vede k nadýmání, kolice, nevolnosti a zvracení. Trávení živin vede k anémii a nedostatku vitamínů.
 • Slezina je zvětšená.
 • Játra jsou narušena, objeví se nažloutnutí kůže a sliznic.
 • Vyskytuje se tromboflebitida.
 • Silný kašel s krvavým sputem.

Pacient s těžkou slabostí je stále v posteli. Stává se podrážděným, agresivním, nespí dobře, má depresi.

Léčba pokročilého karcinomu pankreatu a prognóza

Kurz terapie je zaměřen na udržení stavu pacienta a jeho účelem je:

 • zmírnit zdravotní stav, snížit bolestivé pocity;
 • zlepšit trávení;
 • zabránit tvorbě nových metastáz.

K léčbě se používají následující metody:

 • Chirurgické - používá se pouze k obnovení průchodnosti žlučovodů a střev, eliminuje riziko krvácení.
 • Chemoterapie - užívání léků cytostatické skupiny mírně prodlužuje život pacienta.
 • Záření - při vystavení vysoce aktivnímu rentgenovému záření rakovinové buňky odumírají, což mírně stabilizuje jejich růst.
 • Radioterapie.
 • Léčba příznaků onemocnění ke zmírnění bolesti pomocí léků proti bolesti.

Jak dlouho mohou pacienti ve stádiu 4 rakoviny s metastázami žít? Záleží na:

 • úspěch léčby - reakce těla na chemoterapeutické léky;
 • závažnost intoxikace těla;
 • počet metastáz;
 • správná péče;
 • nálada pacienta.

Podle lékařské statistiky je při intenzivní léčbě míra přežití více než rok pouze 5%. V průměru lidé s tímto onemocněním žijí od několika měsíců do šesti měsíců..

Fáze 4 příznaky rakoviny žaludku

V této fázi onemocnění zhoubný nádor postihuje nejen žaludek, ale také proniká do pobřišnice, velkých cév, vaječníků, jater, plic a slinivky břišní. Onemocnění je charakterizováno následujícími příznaky:

 • bolest břicha;
 • ztráta chuti k jídlu, rychlý nástup nasycení;
 • zažívací potíže: nevolnost, krvavé zvracení, pálení žáhy, tmavá řídká stolice;
 • střevní obstrukce, zácpa;
 • zvětšení a bolestivost lymfatických uzlin;
 • vyčerpání těla.

S výskytem metastáz v játrech a přední břišní stěně se objem břicha zvyšuje, objevuje se obstrukční žloutenka. Někdy v důsledku vitální aktivity nádorových buněk dochází k těžké intoxikaci těla..

Léčba a prognóza pro pozdní fázi rakoviny žaludku

Pro léčbu rakoviny žaludku ve 4. stupni se provádějí následující činnosti:

 • Chirurgický zákrok v této fázi onemocnění je podpůrný: střevní obstrukce je odstraněna, může být instalována kovová trubice pro přesun jídla, je vytvořena gastrostomická trubice pro krmení.
 • Chemoterapie může pomoci snížit bolest a zlepšit kvalitu života. Často se provádí ve spojení s radiací.
 • Léky se používají k úlevě od příznaků onemocnění.
 • Imunoterapie se nepoužívá na všech klinikách kvůli vysokým nákladům.

Jak dlouho může člověk s poslední fází rakoviny žaludku žít, závisí na individuálních charakteristikách každého pacienta. Existuje takový vzorec: mladí lidé, u kterých dochází k rychlému dělení rakovinných buněk, žijí méně než pacienti staršího a senilního věku. V průměru je pětiletá míra přežití 15–20%.

Závěr

Rakovina v poslední fázi je nevratný proces. V této době dochází k nekontrolované proliferaci nádorových buněk v celém těle, jsou poškozeny zdravé sousední tkáně a orgány, stejně jako ty, které jsou umístěny daleko od lokalizace původního zaměření. Pacient nemusí pociťovat žádné příznaky onemocnění, dokud zhoubný nádor nedosáhne čtvrté fáze.

To je považováno za jeden z hlavních důvodů pro pozdní diagnostiku rakoviny. Pacienti s rakovinou 4. stupně (foto výše) mohou za příznivých podmínek žít až pět let, někteří žijí déle. Přesnější prognózu podává ošetřující lékař. Vždy najde způsob, jak pacienta podpořit, aby ho zbavil bolestivých příznaků a prodloužil jeho život..

Stupeň 4 rakoviny

Normální buňky těla ztrácejí schopnost rozlišovat a stávat se atypickými. Dochází k narušení struktury tkání, maligní buňky se rychle dělí, nádor začíná růst do okolních tkání. Jakmile se dostanou do lymfatických nebo krevních cév, šíří se maligní buňky po celém těle. Atypická buňka, která se zastaví pod vlivem jakýchkoli faktorů v orgánu nebo cévách, se začne dělit, změní se na nádor a postupem času okolní tkáně rostou - takto metastázuje primární nádor a vznik sekundárních rakovinových ložisek.

Onkologické oddělení nemocnice Yusupov využívá inovativní metody léčby rakoviny, odborníci kliniky se profesionálně osvědčili při léčbě kožních novotvarů, rakoviny prsu, rakoviny vaječníků, rakoviny střev a orgánů trávicího systému. Specialisté kliniky se podílejí na různých výzkumech a vývoji v léčbě rakoviny, onkologických onemocnění a mají mezinárodní certifikáty. Nemocnice Yusupov je akreditována pro klinické zkoušky, což umožňuje užívání léků, které nemohou používat jiné lékařské instituce v Rusku. Užívání jedinečných léků pomůže pacientům jusupovské nemocnice zvýšit průměrnou délku života a její kvalitu.

Fáze rakoviny

Maligní formace je klasifikována podle fází, podle klinických příznaků, podle histologie, podle morfologických charakteristik. Byl vytvořen systém označení pro maligní nádory, který zahrnuje kompletní popis stavu novotvaru: stádium jeho vývoje, reakce regionálních lymfatických uzlin, přítomnost metastáz:

 • 0 stupeň rakoviny je neinvazivní forma nádoru. Rakovina je v původních mezích vzdělávání. Rakovina stupně 0 je zcela vyléčitelná.
 • Rakovina 1. stupně - zhoubný nádor začíná růst, ale neovlivňuje lymfatické uzliny a vzdálené orgány. Výjimkou je rakovina žaludku, která v první fázi vývoje ovlivňuje regionální lymfatické uzliny.
 • 2 stupně rakoviny - včasná detekce nádoru hraje důležitou roli v účinnosti léčby druhé fáze maligního novotvaru. Nádor může začít metastázovat do lymfatických uzlin (regionálních) umístěných v blízkosti postiženého orgánu a zvyšuje se růst buněk v primárním nádoru. Dobrá prognóza závisí na mnoha faktorech - včasná detekce, typ nádoru, lokalizace formace.
 • Rakovina 3. stupně - nádor postupuje, metastázy se nacházejí v regionálních lymfatických uzlinách, pokud neexistují žádné metastázy ve vzdálených lymfatických uzlinách a orgánech, prognóza je příznivější. Prognóza přežití pro každý typ nádoru 3. stupně rakoviny je odlišná. Velmi důležitý je nejen typ nádoru, ale také zdravotní stav pacienta, umístění nádoru - čím je komplexnější, tím menší je šance na uzdravení.
 • Rakovina 4. stupně je poslední fází rakoviny. Prognóza je ve většině případů negativní.

Stupeň čtyři rakoviny

Rakovina 4. stupně je terminálním stadiem rakoviny. Ve většině případů jsou první stadia rakoviny asymptomatická, a když se objeví příznaky maligního nádoru, je to nejčastěji v pozdním stadiu vývoje. Velmi často se novotvar vyvíjí rychle během krátké doby - určité faktory ovlivňují rychlost vývoje rakoviny. Rychlost vývoje rakoviny může být ovlivněna těhotenstvím, stresem, traumatem, věkem a typem rakoviny. Čtvrtá fáze rakoviny již nemůže být vyléčena chirurgicky kvůli šíření nádorového procesu. Zanedbání procesu neumožňuje vyléčení pacienta, ale moderní medicína může prodloužit život pacienta o několik měsíců nebo let.

Znamení

Známky rakoviny 4. stupně jsou poměrně výrazné; v závislosti na typu nádoru a místě lokalizace se projevují určitými příznaky. U rakoviny tlustého střeva 4. stupně se může vyvinout střevní obstrukce, zácpa a silná bolest břicha a žaludku. Fáze 4 rakoviny prsu je charakterizována deformací orgánů, zatažením bradavek, výtokem z bradavek, známkami kazu nádoru.

Rakovina 4. stupně zahrnuje určitá kritéria:

 • rychlý růst nádoru.
 • jakýkoli typ rakoviny.
 • fatální typy rakoviny: rakovina pankreatu, rakovina plic, rakovina jater, rakovina mozku, melanom a další typy rakoviny.
 • progresivní maligní onemocnění s metastázami do orgánů: játra, mozek, slinivka břišní, plíce, s poškozením kosterního systému.

Je možné porazit rakovinu 4. stupně

Léčba rakoviny 4. stupně je téměř nemožná, nádor již vyrostl do okolních tkání, metastázoval do vzdálených lymfatických uzlin a orgánů. Léčba rakoviny 4. stupně je velmi obtížná a obtížná pro pacienta, jehož zdraví je již oslabeno. Existují nicméně případy, kdy těžce nemocní lidé zvítězili nad rakovinou, protože každý člověk je jedinečný a každý má jinou imunitu..

Příznaky před smrtí

Příznaky závisí na fázích, kterými pacient prochází. Stádium preagonie je stav způsobený vážnými poruchami v práci centrálního nervového systému, kůže zbledne a objeví se cyanóza kůže. Pacient je v depresi fyzicky i emocionálně. Krevní tlak klesá.

Fáze agónie je u pacientů poslední fází před smrtí. Pacient trpí silným hladem kyslíku, který vede k zastavení krevního oběhu a zástavě dýchání. Agónie může trvat až 3 hodiny.

Fáze klinické smrti - tělo přestane fungovat, poslední metabolické procesy probíhají v buňkách těla. Fáze trvá několik minut a končí biologickou smrtí pacienta.

Léky proti bolesti

Příznakem, který nejjasněji naznačuje vývoj maligního nádoru, je bolest. Aktivně rostoucí nádor nejčastěji způsobuje bolest. Bolest může být způsobena poškozením nervové tkáně, rozvojem zánětlivého procesu v nádoru. Ke zmírnění stavu pacienta se provádí anestetická terapie. Předepisuje se individuálně s ohledem na stav pacienta a může významně snížit intenzitu bolesti. Úleva od bolesti u rakoviny 4. stupně:

 • když se objeví mírná bolest, jsou předepsány nesteroidní protizánětlivé léky.
 • bolesti střední intenzity se léčí kombinovanými léky: ketorolem a jinými silnými léky.
 • silná, oslabující bolest je léčena silnými léky s narkotickým obsahem - fentanyl, morfin, promedol.

Životnost

Při provádění účinné léčby je míra přežití pacientů v závislosti na typu nádoru:

 • Rakovina jater 4. stupně - přibližně 5% pacientů žije déle než 5 let.
 • rakovina tlustého střeva 4. stupně - 5% pacientů žije déle než 5 let.
 • rakovina 4. stupně plic - více než 5 let přežívá 10% pacientů.
 • rakovina 4. stupně žaludku - 6% pacientů žije déle než 5 let.
 • rakovina 4. stupně slinivky břišní - 10% pacientů žije déle než 5 let.
 • stadium rakoviny prsu 4 - 15% žen přežije více než 5 let.
 • stadium rakoviny prsu 4 - 15% pacientů žije déle než 5 let.
 • 4. stupeň rakoviny dělohy - v závislosti na šíření procesu je míra přežití od 3 do 9%.
 • 4. stupeň rakoviny děložního čípku - 8% žen žije déle než 5 let.
 • 4. stupeň rakoviny prostaty - má vysokou pětiletou míru přežití, asi 30%.

Onkologické oddělení nemocnice Yusupov v Moskvě poskytuje léčbu rakoviny ve všech stádiích onemocnění. Diagnostické centrum a lékaři onkologického oddělení vynakládají veškeré úsilí na včasnou pomoc pacientům s rakovinou. Včasná návštěva lékaře vám může zachránit život. Na konzultaci se můžete přihlásit telefonicky.

Stupeň 4 rakoviny

Rakovina 4. stupně je nejzávažnější. Osoba trpí nejen fyzickou bolestí, ale také morální bolestí. Pacient a jeho příbuzní se již zpravidla smířili s tím, že nemoc nelze vyléčit, ale doufají, že zmírní utrpení a zmírní bolest..

Charakteristika 4. etapy onkologie

Rakovina 4. stupně je konečnou fází karcinomu, kdy se metastázy začínají šířit do sousedních tkání a orgánů. Rakovinové buňky parazitují v celém těle. Přitěžující okolností klinického obrazu je poškození nervového systému a mozku, které negativně ovlivňuje chování a psycho-emocionální stav pacienta.

Zanedbané případy onkologie odhalují živé příznaky:

 • Zánět a bolestivost v lymfatických uzlinách. Jedná se o orgány, kde se rakovina šíří především s metastázami a ve 4. stadiu onemocnění zhoubná buňka vytváří sekundární nádory..
 • Žlutý tón pleti v důsledku poruch jater.
 • Ztráta hmotnosti v důsledku snížené chuti k jídlu, střevní poruchy. Nevolnost a zvracení. V důsledku patologického procesu v těle klesá potřeba potravy a potravy. Jakmile pacient začal odmítat jídlo, měly by být u postele zavedeny nepřetržité hodinky. Odmítnutí jíst naznačuje nástup tepelného stadia karcinomu, což činí onemocnění kritickým. Pacient postupně ztrácí schopnost sebeobsluhy a potřebuje pomoc zvenčí.
 • Slabost, únava. Anémie vede k apatii a slabosti, jejichž příčinou je snížená chuť k jídlu. Zvýšená únava je způsobena dysfunkcí mnoha vnitřních orgánů v důsledku rakoviny, intoxikace těla a vnitřního krvácení.
 • Na pozadí intoxikace rakovinou a v důsledku zánětlivého procesu v těle dochází ke zvýšení teploty. Teplota je vysoká téměř neustále.
 • Syndrom výrazné bolesti způsobený kompresí vnitřních orgánů zarostlým nádorem. Vnitřní deformace orgánů vede ke stagnaci žluči, krevních sraženin, problémům s játry a ledvinami. K úlevě od bolesti je pacientovi injekčně podán morfin. V posledních dnech nemoci ani silné opiáty nezmírňují bolest..
 • Ischemie způsobená renální dysfunkcí a metabolickými poruchami.

Rakovina 4. stupně postihuje kůži.

Zanedbání nemoci a ignorování prvních alarmujících příznaků má nenapravitelné následky.

Známky odrůd onkologie

Onkologický proces má speciální vlastnosti, které jsou určeny umístěním zaměření nádoru:

 1. Kašel s krevními sraženinami je charakteristický pro rakovinu hrdla a poškození plic. Tento příznak se pozoruje, když rakovina postihuje nosohltan..
 2. Dysfágie a krvavé zvratky se vyskytují, když otok postihuje střeva.
 3. U melanomu jsou možné kožní léze s neutahujícími se vředy, kolem kterých je mírný otok.
 4. Výtok z ženských pohlavních orgánů, který má štiplavý nepříjemný zápach, charakteristický pro rakovinu děložního čípku.
 5. Pro karcinom prostaty je charakteristická sexuální dysfunkce.
 6. Lomota mučí pacienta s onkologií v kostních tkáních.
 7. Náhlá slepota a nesnesitelná bolest hlavy, zhoršená koordinace pohybů a hluchota, výpadky paměti naznačují poškození nádoru na mozku.

Známky smrti

Pokud je pacientovi diagnostikována rakovina 4. stupně, znamená to, že existují známky smrti. V posledních dnech svého života pacient hodně spí a je pod vlivem silných opiátů. Jeho blízcí musí přijmout nevyhnutelnost bezprostřední smrti a znát předzvěsti přístupu smutné události:

 • Lhostejný postoj k událostem okolní reality, apatie, odstup, lhostejnost, negativní myšlenky. Vznikají v důsledku skutečnosti, že osoba rezignovala na bezprostřední smrt.
 • Odchylky v práci centrálního nervového systému, které se projevují nedostatečnými emočními reakcemi, nedostatkem fyzické aktivity.
 • Predcoma a kóma. Je důležité, aby v tomto stavu pacienti pokračovali ve slyšení, proto by jim příbuzní měli poskytovat pozornost a podporu..
 • Predagonia. Tento stav trvá několik dní a je doprovázen halucinacemi, prudkým poklesem krevního tlaku, bledostí kůže a cyanózou sliznic.
 • Klinická smrt. Tento jev je charakterizován ukončením práce všech orgánů a systémů těla, ale metabolický proces pokračuje na buněčné úrovni. Příčinou klinické smrti je omezený přísun kyslíku do mozku. Dojde-li k tomuto stavu u jiných onemocnění, je zde naděje, že osobu do 4-5 minut přivede zpět k životu bez dalších vážných následků. U rakoviny 4. stupně to není možné. Klinická smrt u karcinomu je ve skutečnosti fatální.
 • Absence známek funkce mozku a fungování orgánů a systémů.
 • V důsledku hladovění kyslíkem a zhoršeného krevního oběhu dochází k agónii před smrtí. Hladování kyslíkem se projevuje přerušovaným dýcháním, které může po dobu 1-2 sekund úplně zmizet. Dýchání se stává mělkým, výdechy přesahují dobu inhalace. Zvuky a pískání při dýchání jsou způsobeny skutečností, že dýchací orgány jsou poškozeny metastázami.

Pro usnadnění dýchacího procesu doporučují lékaři použít kyslíkový polštář - tímto způsobem kyslík vstupuje okamžitě do plic a obchází horní dýchací cesty. Kromě toho můžete člověku ulevit navlhčením rtů a vnitřního povrchu úst vodou..

Lidé žijí v agónii 3-4 hodiny, pak přijde smrt. Známkou smrti je zastavení fungování mozkových buněk. Současně se pokožka pacienta ochladí, objeví se kapičky studeného potu.

I v umírajícím stavu může vyhledání lékařské pomoci zmírnit bolest a prodloužit život alespoň o několik týdnů..

Terapie karcinomu 4. stupně

V této fázi je nemožné zabránit patologickému procesu. I po operaci jsou možné negativní důsledky. Prognóza onemocnění je však určena lokalizací hlavního onkologického zaměření. Používá se paliativní terapie.

Ke snížení metastáz se používá chemie a záření. Dodržování doporučení lékaře a komplexní léčba doprovázená farmakoterapií prodlužují život pacienta o několik let.

Je důležité si uvědomit, že není zaručeno, že pacientovi pomůže žádný lék na rakovinu. Nemoc není zcela vyléčena, ale terapie může pacientovi pomoci.

Psychologická pomoc

Pacienti s rakovinou 4. stupně vyžadují podporu od svých blízkých. Karcinom postihuje tělo, všechny orgány - pacient cítí okamžik blížící se smrti a jeho vlastní zbytečnost.

Příbuzní by měli pacientovi vytvářet nejpohodlnější podmínky pro poslední dny života. Tiché ticho v pozadí a rozhovor s člověkem o jeho životě mu pomáhá přehodnotit to, co prožil, zdůraznit nejvýznamnější úspěchy a užít si vzpomínky na příjemné události. Pacienti rádi poslouchají, když příbuzní čtou nahlas jejich oblíbená beletristická díla. To vše přispívá ke snadnému přístupu ke smrti..

Ne vždy jsou příbuzní schopni poskytnout pacientovi psychologickou pomoc s vědomím, že je nemožné tuto nemoc porazit. Proto poskytování služeb pro tyto pacienty v hospicích - organizacích, kde psychologové a sociální pracovníci poskytují pomoc pacientovi a vytvářejí podmínky pro pohodlné bydlení mimo měřené období. Hospice pomáhají nejen pacientům s rakovinou, ale také jejich příbuzným, učí je, jak se o pacienta starat, pomáhají mu najít společný jazyk a klidně reagují na nepříjemné reakce v chování. Nemoc dospělého příbuzného je pro děti obtížná - v hospicích jim psychologové pomáhají přijmout tuto nevyhnutelnou skutečnost.

Poslední fáze rakoviny je nesmírně obtížná. Nemůžete nechat pacienta samotného s jeho bolestmi v posledních dnech a hodinách života. S vědomím, že ho jeho příbuzní neopustili, protože cítil jejich péči a lásku, pacient snadno odjel do jiného světa.

Prognóza karcinomu 4. stupně

Pacienti a jejich příbuzní se obávají statistik: je pacient s rakovinou 4. stupně vyléčitelný? Lékaři jsou opatrní, aby vyjádřili přibližnou délku života pacienta příbuzným, a raději odpovídají na otázky, jak dlouho člověku zbývá vyhýbavě. To otravuje příbuzné, protože chtějí specifika. Lékaři však nemohou poskytnout přesnou odpověď, protože poslední fáze rakoviny má extrémně nepříznivý klinický obraz..

Konečná fáze karcinomu je charakterizována nekontrolovaným dělením rakovinných buněk; rychlost tohoto procesu nelze předpovědět. Rychlost šíření metastáz do sousedních tkání a orgánů lze realizovat za 30 dní a je možné žít s rakovinou mnoho let, pokud budou metastázy špatně postupovat. Závažnost agresivity v onkologii je dána věkem pacienta, použitou terapií a lokalizací primárního zaměření rakoviny..

Projekce přežití lékařů jsou u určitých typů karcinomu uklidňující. Při formulování prognózy má rozhodující význam lokalizace primárního nádoru.

Onkologické onemocnění plic ve 4. stupni má tedy relativně pozitivní prognózu: na paliativní terapii a radiačních kurzech, chemoterapii žije člověk s vážným onemocněním až 5 let. Pokud jsou postižena játra, část žaludku a slinivka břišní, prognóza je nepříznivá: člověk vydrží maximálně šest měsíců.

Články O Zánět Hltanu